Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Ministru kabineta noteikumi Nr.674

Rīgā 2010.gada 27.jūlijā (prot. Nr.38 10.§)
Noteikumi par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījuma zīmju un informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13.panta pirmo daļu, 15.panta pirmo daļu, 19.panta pirmo daļu un 21.pantu
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu ārējai sauszemes robežai un pierobežu, kā arī valsts robežas joslas, pierobežas joslas un pierobežas norādījuma zīmju un informatīvo norāžu paraugus un uzstādīšanas kārtību.

II. Latvijas Republikas valsts robežas joslas, pierobežas joslas un pierobežas teritorijas

2. Latvijas Republikas valsts robežas joslas platums ir:

2.1. ar Baltkrievijas Republiku – 12 metri;

2.2. ar Krievijas Federāciju – 12 metri;

2.3. ar Igaunijas Republiku – 6 metri;

2.4. ar Lietuvas Republiku – 5 metri.

3. Pierobežas josla ir noteikta šādās pierobežas administratīvajās teritorijās un teritoriālajās vienībās gar ārējo Latvijas Republikas sauszemes robežu:

3.1. Alūksnes novadā:

3.1.1. Liepnas pagastā;

3.1.2. Pededzes pagastā;

3.2. Baltinavas novadā;

3.3. Ciblas novadā:

3.3.1. Blontu pagastā;

3.3.2. Līdumnieku pagastā;

3.4. Dagdas novadā:

3.4.1. Bērziņu pagastā;

3.4.2. Ķepovas pagastā;

3.4.3. Šķaunes pagastā;

3.5. Daugavpils novadā:

3.5.1. Demenes pagastā;

3.5.2. Salienas pagastā;

3.5.3. Skrudalienas pagastā;

3.6. Kārsavas novadā:

3.6.1. Goliševas pagastā;

3.6.2. Malnavas pagastā;

3.6.3. Salnavas pagastā;

3.7. Krāslavas novadā:

3.7.1. Indras pagastā;

3.7.2. Kaplavas pagastā;

3.7.3. Piedrujas pagastā;

3.7.4. Robežnieku pagastā;

3.8. Ludzas novadā, Briģu pagastā;

3.9. Viļakas novadā:

3.9.1. Medņevas pagastā;

3.9.2. Šķilbēnu pagastā;

3.9.3. Vecumu pagastā;

3.9.4. Žīguru pagastā;

3.10. Zilupes novadā:

3.10.1. Pasienes pagastā;

3.10.2. Zaļesjes pagastā.

4. Pierobeža ir noteikta šādās pierobežas administratīvajās teritorijās un teritoriālajās vienībās gar Latvijas Republikas valsts sauszemes robežu:

4.1. Aknīstes novadā:

4.1.1. Aknīstes pilsētā;

4.1.2. Aknīstes pagastā;

4.1.3. Gārsenes pagastā;

4.2. Aglonas novadā:

4.2.1. Grāveru pagastā;

4.2.2. Šķeltovas pagastā;

4.3. Alojas novadā:

4.3.1. Staiceles pilsētā;

4.3.2. Staiceles pagastā;

4.4. Apes novadā:

4.4.1. Apes pilsētā;

4.4.2. Apes pagastā;

4.4.3. Gaujienas pagastā;

4.4.4. Trapenes pagastā;

4.5. Alūksnes novadā:

4.5.1. Alūksnes pilsētā;

4.5.2. Annas pagastā;

4.5.3. Alsviķu pagastā;

4.5.4. Jaunannas pagastā;

4.5.5. Jaunlaicenes pagastā;

4.5.6. Jaunalūksnes pagastā;

4.5.7. Liepnas pagastā;

4.5.8. Mārkalnes pagastā;

4.5.9. Malienas pagastā;

4.5.10. Mālupes pagastā;

4.5.11. Pededzes pagastā;

4.5.12. Veclaicenes pagastā;

4.5.13. Ziemera pagastā;

4.6. Auces novadā:

4.6.1. Auces pilsētā;

4.6.2. Bēnes pagastā;

4.6.3. Ukru pagastā;

4.6.4. Vītiņu pagastā;

4.6.5. Vecauces pagastā;

4.7. Balvu novadā:

4.7.1. Balvu pilsētā;

4.7.2. Balvu pagastā;

4.7.3. Briežuciema pagastā;

4.7.4. Bērzpils pagastā;

4.7.5. Bērzkalnes pagastā;

4.7.6. Krišjāņu pagastā;

4.7.7. Kubuļu pagastā;

4.7.8. Lazdulejas pagastā;

4.7.9. Tilžas pagastā;

4.7.10. Vectilžas pagastā;

4.7.11. Vīksnas pagastā;

4.8. Baltinavas novadā;

4.9. Bauskas novadā:

4.9.1. Brunavas pagastā;

4.9.2. Ceraukstes pagastā;

4.9.3. Gailīšu pagastā;

4.9.4. Īslīces pagastā;

4.10. Ciblas novadā:

4.10.1. Blontu pagastā;

4.10.2. Ciblas pagastā;

4.10.3. Līdumnieku pagastā;

4.10.4. Pušmucovas pagastā;

4.10.5. Zvirgzdenes pagastā;

4.11. Daugavpils novadā:

4.11.1. Ambeļu pagastā;

4.11.2. Biķernieku pagastā;

4.11.3. Demenes pagastā;

4.11.4. Kalkūnes pagastā;

4.11.5. Laucesas pagastā;

4.11.6. Medumu pagastā;

4.11.7. Maļinovas pagastā;

4.11.8. Naujenes pagastā;

4.11.9. Salienas pagastā;

4.11.10. Skrudalienas pagastā;

4.11.11. Sventes pagastā;

4.11.12. Tabores pagastā;

4.11.13. Višķu pagastā;

4.11.14. Vecsalienas pagastā;

4.12. Dagdas novadā:

4.12.1. Asūnes pagastā;

4.12.2. Andrupenes pagastā;

4.12.3. Andzeļu pagastā;

4.12.4. Bērziņu pagastā;

4.12.5. Dagdas pilsētā;

4.12.6. Dagdas pagastā;

4.12.7. Ezernieku pagastā;

4.12.8. Ķepovas pagastā;

4.12.9. Konstantinovas pagastā;

4.12.10. Svariņu pagastā;

4.12.11. Šķaunes pagastā;

4.13. Grobiņas novadā, Bārtas pagastā;

4.14. Ilūkstes novadā:

4.14.1. Bebrenes pagastā;

4.14.2. Eglaines pagastā;

4.14.3. Ilūkstes pilsētā;

4.14.4. Pilskalnes pagastā;

4.14.5. Prodes pagastā;

4.14.6. Subates pilsētā;

4.14.7. Šēderes pagastā;

4.15. Jelgavas novadā:

4.15.1. Elejas pagastā;

4.15.2. Lielplatones pagastā;

4.15.3. Sesavas pagastā;

4.15.4. Vilces pagastā;

4.16. Kārsavas novadā:

4.16.1. Goliševas pagastā;

4.16.2. Kārsavas pilsētā;

4.16.3. Malnavas pagastā;

4.16.4. Mežvidu pagastā;

4.16.5. Mērdzenes pagastā;

4.16.6. Salnavas pagastā;

4.17. Krāslavas novadā:

4.17.1. Aulejas pagastā;

4.17.2. Indras pagastā;

4.17.3. Izvaltas pagastā;

4.17.4. Krāslavas pilsētā;

4.17.5. Krāslavas pagastā;

4.17.6. Kalniešu pagastā;

4.17.7. Kaplavas pagastā;

4.17.8. Piedrujas pagastā;

4.17.9. Kombuļu pagastā;

4.17.10. Skaistas pagastā;

4.17.11. Ūdrīšu pagastā;

4.17.12. Robežnieku pagastā;

4.18. Ludzas novadā:

4.18.1. Briģu pagastā;

4.18.2. Cirmas pagastā;

4.18.3. Isnaudas pagastā;

4.18.4. Istras pagastā;

4.18.5. Ludzas pilsētā;

4.18.6. Nirzas pagastā;

4.18.7. Ņukšu pagastā;

4.18.8. Pildas pagastā;

4.18.9. Pureņu pagastā;

4.18.10. Rundēnu pagastā;

4.19. Priekules novadā:

4.19.1. Gramzdas pagastā;

4.19.2. Kalētu pagastā;

4.19.3. Priekules pilsētā;

4.19.4. Priekules pagastā;

4.19.5. Virgas pagastā;

4.20. Neretas novadā:

4.20.1. Mazzalves pagastā;

4.20.2. Neretas pagastā;

4.20.3. Pilskalnes pagastā;

4.20.4. Zalves pagastā;

4.21. Naukšēnu novadā:

4.21.1. Naukšēnu pagastā;

4.21.2. Ķoņu pagastā;

4.22. Mazsalacas novadā, Ramatas pagastā;

4.23. Rēzeknes novadā:

4.23.1. Bērzgales pagastā;

4.23.2. Dricānu pagastā;

4.23.3. Gaigalavas pagastā;

4.23.4. Ilzeskalna pagastā;

4.23.5. Lendžu pagastā;

4.23.6. Nautrēnu pagastā;

4.23.7. Stružānu pagastā;

4.24. Rugāju novadā:

4.24.1. Lazdukalna pagastā;

4.24.2. Rugāju pagastā;

4.25. Rundāles novadā:

4.25.1. Rundāles pagastā;

4.25.2. Svitenes pagastā;

4.26. Rucavas novadā:

4.26.1. Dunikas pagastā;

4.26.2. Rucavas pagastā;

4.27. Rūjienas novadā:

4.27.1. Ipiķu pagastā;

4.27.2. Lodes pagastā;

4.27.3. Rūjienas pilsētā;

4.27.4. Vilpulkas pagastā;

4.28. Saldus novadā:

4.28.1. Ezeres pagastā;

4.28.2. Jaunauces pagastā;

4.28.3. Kursīšu pagastā;

4.28.4. Nīgrandes pagastā;

4.28.5. Pampāļu pagastā;

4.28.6. Rubas pagastā;

4.28.7. Vadakstes pagastā;

4.28.8. Zaņas pagastā;

4.29. Salacgrīvas novadā:

4.29.1. Ainažu pilsētā;

4.29.2. Ainažu pagastā;

4.30. Tērvetes novadā:

4.30.1. Augstkalnes pagastā;

4.30.2. Bukaišu pagastā;

4.31. Vaiņodes novadā:

4.31.1. Embūtes pagastā;

4.31.2. Vaiņodes pagastā;

4.32. Valkas novadā:

4.32.1. Ērģemes pagastā;

4.32.2. Kārķu pagastā;

4.32.3. Valkas pilsētā;

4.32.4. Valkas pagastā;

4.32.5. Zvārtavas pagastā;

4.33. Vecumnieku novadā:

4.33.1. Kurmenes pagastā;

4.33.2. Skaistkalnes pagastā;

4.34. Viesītes novadā:

4.34.1. Elkšņu pagastā;

4.34.2. Rites pagastā;

4.35. Viļakas novadā:

4.35.1. Medņevas pagastā;

4.35.2. Kupravas pagastā;

4.35.3. Susāju pagastā;

4.35.4. Šķilbēnu pagastā;

4.35.5. Viļakas pilsētā;

4.35.6. Vecumu pagastā;

4.35.7. Žīguru pagastā;

4.36. Zilupes novadā:

4.36.1. Lauderu pagastā;

4.36.2. Pasienes pagastā;

4.36.3. Zilupes pilsētā;

4.36.4. Zaļesjes pagastā.

III. Latvijas Republikas valsts robežas joslas, pierobežas joslas un pierobežas norādījuma zīmju paraugi un to uzstādīšanas kārtība

5. Pierobežas sākumu un beigas norāda uz ceļiem ar atbilstošām ceļa zīmēm saskaņā ar ceļu satiksmes jomu regulējošajiem normatīvajiem aktiem.

6. Pierobežas joslas sākumu un beigas norāda:

6.1. uz ceļiem saskaņā ar ceļu satiksmes jomu regulējošajiem normatīvajiem aktiem;

6.2. apvidū ar informatīvām norādēm "Pierobežas josla!" (1.pielikums).

7. Pierobežas joslu apvidū norāda, ņemot vērā apdzīvoto vietu, publisku pasākumu vietu, autoceļu un aktīvas komercdarbības vietu atrašanos tiešā valsts robežas tuvumā, kā arī ievērojot administratīvi teritoriālo iedalījumu.

8. Informatīvās norādes, kas apzīmē pierobežas joslu, uzstāda Valsts robežsardze, ņemot vērā apvidus īpatnības, reljefu, ceļu, stigu, taku tīklu, dabiskos un mākslīgos orientierus vai konstrukcijas, tā, lai tās nodrošinātu nepārprotamu pierobežas joslas vizuālu atpazīšanu apvidū.

9. Latvijas Republikas valsts robežas joslu apzīmē ar šādām informatīvām norādēm (2.pielikums):

9.1. lente "STĀT! Valsts robeža";

9.2. plāksne "STĀT! Valsts robeža";

9.3. kārts "STĀT! Valsts robeža";

9.4. boja "STĀT! Valsts robeža".

10. Valsts robežas joslas informatīvās norādes uzstāda tieši pie robežas joslas tajās vietās, kur ir noteikta valsts sauszemes robeža, vai pie upju, strautu un kanālu krastiem, pa kuriem noteikta valsts robeža.

IV. Noslēguma jautājums

11. Atzīt par spēku zaudējušiem:

11.1. Ministru kabineta 1998.gada 29.decembra noteikumus Nr.503 "Par Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas noteikšanu" (Latvijas Vēstnesis, 1999, 1.nr.; 2000, 435./437.nr.);

11.2. Ministru kabineta 2001.gada 30.janvāra noteikumus Nr.43 "Noteikumi par Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslas noteikšanu" (Latvijas Vēstnesis, 2001, 19.nr.);

11.3. Ministru kabineta 2002.gada 4.novembra noteikumus Nr.499 "Latvijas Republikas pierobežas režīma un pierobežas joslas režīma noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2002, 162.nr.; 2003, 5.nr.; 2009, 71.nr.).

Ministru prezidenta vietā – satiksmes ministrs K.Gerhards

Iekšlietu ministre L.Mūrniece
1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 27.jūlija noteikumiem Nr.674
Informatīvās norādes "Pierobežas josla"

1. Lente ar uzrakstu latviešu valodā "PIEROBEŽAS JOSLA AIZLIEGTS UZTURĒTIES BEZ PASES UN CAURLAIDES" (1.attēls) uz Latvijas Republikas–Krievijas Federācijas un Latvijas Republikas–Baltkrievijas Republikas robežas. Lente ir dzeltenā krāsā, platums ir 150 mm. Lentes augšējā daļā ir uzraksts vienā rindā "PIEROBEŽAS JOSLA" ar melniem burtiem, burtu augstums 30 mm, lentes apakšējā daļā ir uzraksts divās rindās "AIZLIEGTS UZTURĒTIES BEZ PASES UN CAURLAIDES" ar sarkaniem burtiem, burtu augstums 18 mm.

PIEROBEŽAS JOSLA

AIZLIEGTS UZTURĒTIES

BEZ PASES UN CAURLAIDES

1.attēls

2. Lente ar uzrakstu krievu valodā "ПРИГРАНИЧНАЯ ПОЛОСА БЕЗ ПАСПОРТА И ПРОПУСKА НАХОДИТЬСЯ ЗАПРЕЩЕНО" (2.attēls) uz Latvijas Republikas–Krievijas Federācijas un Latvijas Republikas–Baltkrievijas Republikas robežas. Lente ir dzeltenā krāsā, platums 150 mm. Lentes augšējā daļā ir uzraksts vienā rindā "ПРИГРАНИЧНАЯ ПОЛОСА" ar melniem burtiem, burtu augstums 30 mm, lentes apakšējā daļā ir uzraksts divās rindās "БЕЗ ПАСПОРТА И ПРОПУСKА НАХОДИТЬСЯ ЗАПРЕЩЕНО" ar sarkaniem burtiem, burtu augstums 18 mm.

ПРИГРАНИЧНАЯ ПОЛОСА

БЕЗ ПАСПОРТА И ПРОПУСKА

НАХОДИТЬСЯ ЗАПРЕЩЕНО

2.attēls

3. Lente ar uzrakstu angļu valodā "BORDERLAND FORBIDDEN TO STAY WITHOUT PASSPORT AND PERMIT" (3.attēls) uz Latvijas Republikas–Krievijas Federācijas un Latvijas Republikas–Baltkrievijas Republikas robežas. Lente ir dzeltenā krāsā, platums 150 mm. Lentes augšējā daļā ir uzraksts vienā rindā "BORDERLAND" ar melniem burtiem, burtu augstums 30 mm, lentes apakšējā daļā ir uzraksts divās rindās "FORBIDDEN TO STAY WITHOUT PASSPORT AND PERMIT" ar sarkaniem burtiem, burtu augstums 18 mm.

BORDERLAND

FORBIDDEN TO STAY WITHOUT PASSPORT AND PERMIT

3.attēls

Iekšlietu ministre L.Mūrniece
2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 27.jūlija noteikumiem Nr.674
Informatīvās norādes "Stāt! Valsts robeža"

1. Lente ar uzrakstu latviešu, krievu un angļu valodā "STĀT! Valsts robeža", "СТОЙ! Государственная граница", "STOP! State border" (1.attēls) uz Latvijas–Krievijas un Latvijas–Baltkrievijas robežas. Lente ir dzeltenā krāsā, platums 150 mm. Uzraksts latviešu un angļu valodā ir divās rindās, ar melniem burtiem. Uzraksts krievu valodā ir trijās rindās, ar melniem burtiem. Augšējā teksta burtu augstums ir 40 mm, apakšējā teksta pirmā burta augstums ir 18 mm, pārējo burtu augstums ir 13 mm. Atstarpe starp uzrakstiem ir 50 cm.

1.attēls

2. Plāksne ar uzrakstu uz abām pusēm latviešu, krievu un angļu valodā "STĀT! Valsts robeža", "СТОЙ! Государственная граница", "STOP! State border" (2.attēls) uz Latvijas–Krievijas un Latvijas–Baltkrievijas robežas. Plāksne ir oranžā krāsā, 80 x 60 cm. Plāksnes augšējā daļā ir plaukstas attēls sarkanā krāsā un zem tā uzraksti latviešu, krievu un angļu valodā ar melniem burtiem. Uzraksts latviešu valodā un angļu valodā ir divās rindās. Uzraksts krievu valodā ir trijās rindās. Augšējā teksta burtu augstums ir 70 mm, apakšējā teksta pirmā burta augstums – 50 mm, pārējo burtu augstums – 40 mm. Plaukstas attēla augstums ir 150 mm. Plāksnes apakšējā daļā ir trīs aizlieguma zīmes, diametrs 9 cm.

2.attēls

3. Kārts (3.attēls) uz Latvijas–Krievijas un Latvijas–Baltkrievijas robežas. Kārts ir cilindriskas formas (augstums – 200 cm, diametrs – 5–10 cm), trīsstūra formas (200 x 5–10 cm) vai taisnstūra formas (200 x 5–10 cm), bez uzrakstiem. Uz kārts virsmas ir divas 5 cm platas sarkanas joslas, viena josla ir 15 cm atstatumā no kārts augšgala, otra – 100 cm atstatumā no kārts augšgala.

3.attēls

4. Boja ar uzrakstu latviešu valodā "STĀT! Valsts robeža" vai krievu valodā "СТОЙ! Граница" (4.attēls) uz Latvijas–Krievijas un Latvijas–Baltkrievijas robežas. Boja ir dzeltenā krāsā, cilindriskas formas. Uz bojas virsmas ir divas 5 cm platas sarkanas joslas. Viena josla ir 15 cm atstatumā no bojas augšgala, otra – 130 cm atstatumā no bojas augšgala. Virs augšējās sarkanās joslas ir uzraksts melnā krāsā "10 m" vai "10 м". Starp sarkanajām joslām ir vertikāls uzraksts latviešu valodā "STĀT! Valsts robeža" vai krievu valodā "СТОЙ! Граница" ar melniem burtiem, lielo burtu augstums ir 70 mm, mazo burtu augstums ir 40 mm.

4.attēls

Iekšlietu ministre L.Mūrniece
31.07.2010