Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.669

Rīgā 2010.gada 20.jūlijā (prot. Nr.37 55.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 27.janvāra noteikumos Nr.78 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākumiem zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju attīstības stratēģiju īstenošanai"

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 5.panta ceturto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2009.gada 27.janvāra noteikumos Nr.78 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākumiem zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju attīstības stratēģiju īstenošanai" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 17., 189.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 17.punktu šādā redakcijā:

"17. Valsts ieņēmumu dienests pēc Lauku atbalsta dienesta pieprasījuma sniedz izziņu par atbalsta pretendenta nodokļu parādiem un informāciju par darījumu atbilstību šo noteikumu 23.7.apakšpunktā minētajām prasībām."

2. Izteikt 23.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"23.7. ja atbalsta pretendents ir biedrība vai nodibinājums - pievienotās vērtības nodoklis, ja nav tiesību to atskaitīt no valsts budžetā maksājamās nodokļa summas kā priekšnodokli normatīvajos aktos par pievienotās vērtības nodokli noteiktajā kārtībā."

3. Izteikt 1.pielikuma C.3.sadaļu šādā redakcijā:

"C.3. Projekta apraksts un tā nepieciešamība (aprakstiet projekta saistību ar atbalsta pretendenta saimniecisko darbību)C.3.1. Projekta īstenošanas rezultātā sagaidāmie rezultāti un ietekme

Projekta sagaidāmo rezultātu ieguvums vietējiem iedzīvotājiem
Jauninājumi, ko ieviesīs, īstenojot projektu

C.3.2. Projekta īstenošanas shēma"

4. Izteikt 1.pielikuma C.10.sadaļu šādā redakcijā:

"C.10. Projekta iesnieguma kopējās un attiecināmās izmaksas

Kopējās izmaksas

Attiecināmās izmaksas*

Izmaksu pozīcijas sadalījumā pa plānotajām projekta darbībām un projekta posmiem

Cena par vienību, Ls

Vienību skaits

Kopā
izmaksas, Ls

Attiecināmās izmaksas, Ls*

Atbalsta intensitāte, %

Publiskais finansējums, Ls

Privātais finansējums, Ls

Īstenošanas laiks (norādīt attiecīgā gada mēnesi/-šus)

ar PVN

bez PVN

ar PVN

bez PVN

0

1

2

3

4

1

2

3

4

5=2x4

6=3x4

7

8

9

10

1. Pamatlīdzekļu iegādes un uzstādīšanas izmaksas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pamatlīdzekļu iegādes un uzstādīšanas izmaksas, kopā

X

X

2. Jaunas būvniecības, rekonstrukcijas, teritorijas labiekārtošanas izmaksas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaunbūves, rekonstrukcijas un vienkāršotas rekonstrukcijas izmaksas, kopā

X

X

3. Būvmateriālu iegāde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaunu būvniecības materiālu iegādes izmaksas, kopā

X

X

4. Materiālu iegāde teritorijas labiekārtošanai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaunu būvniecības materiālu iegādes izmaksas, kopā

X

X

5. Vispārējās izmaksas, kas nepārsniedz 8 % no kopējās attiecināmo izmaksu summas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vispārējās izmaksas, kopā

X

X

KOPĀ

X

X

Piezīme. * Attiecināmās izmaksas norāda ar PVN, ja atbalsta pretendents ir biedrība vai nodibinājums un nav tiesību PVN atskaitīt no valsts budžetā maksājamās nodokļa summas kā priekšnodokli normatīvajos aktos par pievienotās vērtības nodokli noteiktajā kārtībā."

Ministru prezidenta vietā - satiksmes ministrs K.Gerhards

Zemkopības ministra vietā - izglītības un zinātnes ministre T.Koķe

31.07.2010