Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.627

Rīgā 2010.gada 13.jūlijā (prot. Nr.13 15.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 3.aprīļa noteikumos Nr.231 "Noteikumi par gaistošo organisko savienojumu emisijas ierobežošanu no noteiktiem produktiem"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par piesārņojumu"
11.panta otrās daļas 12.punktu un ceturto daļu
un Ķīmisko vielu likuma 12.panta trešo daļu
un 16.pantu

Izdarīt Ministru kabineta 2007.gada 3.aprīļa noteikumos Nr.231 "Noteikumi par gaistošo organisko savienojumu emisijas ierobežošanu no noteiktiem produktiem" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 57.nr.; 2008, 79., 134.nr.) šādus grozījumus:

1. Svītrot norādē, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, vārdus "un ķīmisko produktu".

2. Aizstāt noteikumu tekstā vārdus:

2.1. "piedāvāt tirgū" ar vārdiem "laist tirgū";

2.2. "piedāvā tirgū" ar vārdiem "laiž tirgū";

2.3. "piedāvāšana tirgū" ar vārdiem "laišana tirgū".

3. Aizstāt 3.punkta ievaddaļā vārdus "vai piedāvāti tirgū" ar vārdiem "laišanai tirgū".

4. Aizstāt 3.1.apakšpunktā vārdus "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras" ar vārdiem "valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"".

5. Aizstāt 4. un 5.punktā vārdus "ķīmisko produktu" ar vārdu "maisījumu".

6. Izteikt 16.punktu šādā redakcijā:

"16. Valsts vides dienests kārto izsniegto licenču sarakstu. Saraksts ir publiski pieejams Valsts vides dienesta mājas lapā internetā."

7. Aizstāt 18.2.apakšpunktā vārdu "reģistrā" ar vārdu "sarakstā".

8. Izteikt 28.punktu šādā redakcijā:

"28. Gaistošo organisko savienojumu satura noteikšanu produktā atļauts veikt laboratorijām, kas ir akreditētas sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" Nacionālajā akreditācijas birojā atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2005 "Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības", vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonā akreditētām laboratorijām. Analīzei izmanto šo noteikumu 7.pielikumā minētās analīzes metodes."

9. Izteikt 1.pielikuma 1.punkta ievaddaļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Noteikumi attiecas uz krāsām un lakām (izņemot aerosolus) - produktiem, kurus izmanto, lai veidotu pārklājumu (maisījums, kas satur organiskos šķīdinātājus un kuru izmanto dekoratīvas, aizsargājošas vai citādas plēvītes iegūšanai) ēkām, to apdarei un elementiem, kā arī ar tām saistītajām konstrukcijām."

10. Aizstāt 1.pielikuma 1.6.apakšpunktā skaitļus "2808:2007" ar skaitļiem "2808:2006".

11. Papildināt 5.pielikumu ar piezīmi šādā redakcijā:

"Piezīme.

Dokumenta rekvizītus "paraksts", "datums" un "zīmoga vieta" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Vides ministra vietā - zemkopības ministrs J.Dūklavs

17.07.2010