Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr.587

Rīgā 2010.gada 29.jūnijā (prot. Nr.33 21.§)
Filmu klasifikācijas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Filmu likuma
6.panta otro daļu

1. Noteikumi nosaka filmu klasifikācijas indeksu piešķiršanas kritērijus un kārtību, kādā filmu producenti vai izplatītāji atbilstoši filmu klasifikācijas indeksiem klasificē Latvijas Republikas teritorijā izplatītās filmas, kā arī norāda filmu klasifikācijas indeksus.

2. Filmu klasifikācijas indeksus piešķir visām filmām, kas tiek izplatītas Latvijas teritorijā:

2.1. publiski demonstrējot filmas;

2.2. izplatot filmu ierakstus;

2.3. pārraidot filmas televīzijas raidorganizāciju programmās un elektronisko sakaru tīklos.

3. Saskaņā ar šo noteikumu pielikumā minētajiem filmu klasifikācijas indeksu piešķiršanas kritērijiem filmas producents vai filmas izplatītājs filmai nosaka vienu no šādiem filmas klasifikācijas indeksiem:

3.1. U (universālai auditorijai – filma paredzēta visu vecumu personām);

3.2. 7+ (filma paredzēta personai, kas sasniegusi vismaz 7 gadu vecumu);

3.3. 12+ (filma paredzēta personai, kas sasniegusi vismaz 12 gadu vecumu);

3.4. 16+ (filma paredzēta personai, kas sasniegusi vismaz 16 gadu vecumu);

3.5. 18+ (filma nav paredzēta nepilngadīgai personai).

4. Ja klasifikācijas indeksu filmai saskaņā ar šiem noteikumiem ir noteicis filmas producents, filmas izplatītājs ņem vērā filmas producenta noteikto filmas klasifikācijas indeksu.

5. Filmas izplatītājam ir pienākums filmas klasifikācijas indeksu darīt zināmu filmas skatītājiem (patērētājiem) labi redzamā, saprotamā un nepārprotamā veidā (piemēram, norādot uz filmas ieraksta vai tā iepakojuma, izvietojot uz plakātiem un citiem filmas reklāmas un informācijas materiāliem, norādot pirms filmas demonstrēšanas vai pārraides vai tās laikā).

6. Filmu, kas klasificēta ar filmas klasifikācijas indeksu 18+, aizliegts izplatīt personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem. Lai pārliecinātos par filmas skatītāja (patērētāja) vecumu, filmas izplatītājam ir pienākums pieprasīt, lai filmas skatītājs (patērētājs) uzrāda personu apliecinošu dokumentu. Pēc filmas izplatītāja vai kontroles iestādes pieprasījuma filmas skatītāja (patērētāja) pienākums ir apliecināt personas identitāti un vecumu, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

7. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2008.gada 17.jūnija noteikumus Nr.457 "Filmu klasifikācijas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 98.nr.).

8. Latvijā ir tiesības bez papildu marķējuma izplatīt filmas, kas ir likumīgi ražotas vai laistas apgrozībā kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm vai Turcijā vai ir likumīgi ražotas kādā no Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas valstīm, kuras ir Eiropas Ekonomikas zonas līguma līgumslēdzēja puse.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Kultūras ministrs I.Dālderis
Pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 29.jūnija noteikumiem Nr.587
Filmu klasifikācijas kritēriji

Nr.p.k.

Paskaidrojumi

Vecuma grupa

universāla auditorija (U)

7+

12+

16+

18+

1. Vispārīgie paskaidrojumi Filma paredzēta visu vecumu personām Filma paredzēta personai, kas sasniegusi vismaz 7 gadu vecumu Filma paredzēta personai, kas sasniegusi vismaz 12 gadu vecumu Filma paredzēta personai, kas sasniegusi vismaz 16 gadu vecumu Filma nav paredzēta nepilngadīgai personai
2. Saturs Kaitīga satura filmu izplatīšanas ierobežojumi Kaitīga satura filmu izplatīšanas ierobežojumi Kaitīga satura filmu izplatīšanas ierobežojumi Kaitīga satura filmu izplatīšanas ierobežojumi Nav ierobežojumu
3. Tēma Problemātisku tēmu traktējums ir saprātīgs un piemērots bērniem Problemātisku tēmu traktējums ir saprātīgs un piemērots bērniem Problemātiskas tēmas ir pieļaujamas ar pusaudžiem piemērotu izklāstu Nav ierobežojumu Nav ierobežojumu
4. Valoda Necenzētu vārdu lietošana nav pieļaujama Necenzētu vārdu lietošana nav pieļaujama Necenzētu vārdu lietošana ir reta un attaisnota ar filmas kontekstu bez norādēm uz seksuālu, psiholoģisku, fizisku un citādu vardarbību Ir pieļaujama necenzētu vārdu lietošana bez norādēm uz seksuālu, psiholoģisku, fizisku un citādu vardarbību Nav ierobežojumu
5. Kailums Pieļaujams kailums atsevišķās ainās bez seksuāla konteksta Pieļaujams kailums bez seksuāla konteksta Pieļaujams kailums seksuālā kontekstā, bet ainas ir attēlotas bez akcenta uz detaļām Pieļaujams kailums seksuālā kontekstā, bet ainas ir attēlotas bez akcenta uz detaļām Nav ierobežojumu
6. Sekss Pieļaujamas atsevišķas netiešas norādes uz seksuālu uzvedību Pieļaujamas atsevišķas netiešas norādes uz seksuālu uzvedību Pieļaujamas norādes uz seksuālu uzvedību Pieļaujama saturiski attaisnota seksuālās uzvedības atainošana bez akcenta uz detaļām Nav ierobežojumu
7. Vardarbība vai cietsirdīga uzvedība Pieļaujamas atsevišķas netiešas, saturiski attaisnotas norādes uz varmācību vai cietsirdīgu uzvedību. Viegli izteikti draudi vai bailes. Nav pieļaujama detaļu atainošana Pieļaujamas atsevišķas netiešas, saturiski attaisnotas norādes uz varmācību vai cietsirdīgu uzvedību. Viegli izteikti draudi vai bailes. Nav pieļaujama detaļu atainošana Pieļaujama saturiski attaisnota varmācība vai cietsirdīga uzvedība. Nav pieļaujama detaļu atainošana. Netiek akcentēti fiziskie ievainojumi vai asinis. Pieļaujamas norādes uz seksuālu varmācību vai tās īsi attēlojumi bez fizisku detaļu atainojuma Pieļaujama saturiski attaisnota varmācība vai cietsirdīga uzvedība. Nav pieļaujama detaļu atainošana. Netiek akcentēti fiziskie ievainojumi vai asinis. Seksuālas varmācības ainas ir diskrētas un īsas Nav ierobežojumu
8. Ieroči un cita atdarināmā tehnika Pieļaujamas tikai atsevišķas saturiski attaisnotas norādes uz reālu ieroču un citas atdarināmās tehnikas izmantošanu Nedrīkst idealizēt reālus, tai skaitā mūsdienu, ieročus. Nav pieļaujama detalizēta cīņu vai citu bīstamu darbību atainošana Nedrīkst ietvert atdarināmas bīstamu darbību (piemēram, kautiņi, kāršana, pašnāvības) detaļas. Nedrīkst idealizēt reālus, tai skaitā mūsdienu, ieročus Nav pieļaujams bīstamu cīņas veidu tehnikas detalizēts attēlojums. Nedrīkst akcentēt viegli pieejamu nāvējošu ieroču (it īpaši nažu) lietošanu Nav ierobežojumu
9. Šausmas Šausmu efekti ir viegli izteikti un īslaicīgi. Ainu atrisinājums ir pozitīvs Nedrīkst būt biedējošas ilgstošas vai intensīvas ainas. Fantastikas attēlojums pieļaujams kā iespaidu mazinošs faktors Nav pieļaujama ilgstoša vai detalizēti attēlota sāpju nodarīšana vai ievainošana Nav pieļaujama ilgstoša vai detalizēti attēlota sāpju nodarīšana vai ievainošana Nav ierobežojumu
10. Narkotisko un citu atkarību izraisošo vielu lietošana Atsevišķas īsas norādes uz narkotisko un citu atkarību izraisošo vielu lietošanu ir atļautas, bet tās ir saturiski attaisnotas, norādot uz šādas rīcības bīstamību. Nav pieļaujami lietošanas pamācību elementi Atsevišķas īsas norādes uz narkotisko un citu atkarību izraisošo vielu lietošanu ir atļautas, bet tās ir saturiski attaisnotas, norādot uz šādas rīcības bīstamību. Nav pieļaujami lietošanas pamācību elementi Pieļaujamas atsevišķas īsas atsauces uz narkotiku un citu atkarību izraisošo vielu lietošanu, bet tās ir attaisnotas ar filmas kontekstu, un tās norāda uz šādas rīcības bīstamību. Nav pieļaujami lietošanas pamācību elementi Narkotiku un citu atkarību izraisošo vielu lietošanas attēlojums ir pieļaujams bez atklātām pamācošām detaļām. Filma kopumā nedrīkst reklamēt vai veicināt narkotiku un citu atkarību izraisošo vielu lietošanu Nav ierobežojumu
Kultūras ministrs I.Dālderis
16.07.2010