Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījums likumā "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās"

Izdarīt likumā "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 10.nr.; 1997, 8.nr.; 1998, 22.nr.; 1999, 14.nr.; 2000, 13.nr.; 2002, 22.nr.; 2005, 2.nr.; 2007, 15.nr.; 2009, 9., 15.nr.) šādu grozījumu:

Papildināt likumu ar 4.2 pantu šādā redakcijā:

"4.2 pants. Zemes reformas laikā pašvaldībai piekrīt un uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma meža zeme, kura 1940.gada 21.jūlijā piederēja valstij, kuras piederība 1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta vai kura 1940.gada 21.jūlijā piederēja fiziskajām un juridiskajām personām, kas par šo zemi saņēmušas kompensāciju vai nav pieprasījušas uz to atjaunot īpašuma tiesības, ja tiek ievēroti visi šādi nosacījumi:

1) zemes nodošana-pieņemšana noformēta ar aktu, pamatojoties uz tiem tiesību aktiem, kuri bija spēkā attiecīgajā laikposmā;

2) zeme atrodas pašvaldības bilancē (grāmatvedības pamatlīdzekļu uzskaitē);

3) zeme atrodas pašvaldības valdījumā, attiecīgais zemes gabals izveidots kā pašvaldībai piekrītošs, un tā platību un konfigurāciju apliecina izraksts no zemes ierīcības projekta;

4) par attiecīgo zemi nepastāv strīds, un to apliecina pašvaldības izsniegta izziņa."

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2010.gada 17.jūnijā.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2010.gada 29.jūnijā

30.06.2010