Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Enerģētikas likumā

Izdarīt Enerģētikas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 20.nr.; 2000, 17.nr.; 2001, 12.nr.; 2005, 8., 13.nr.; 2008, 14.nr.; 2009, 2., 14.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1.panta 32.punktu šādā redakcijā:

"32) autonomais ražotājs - komersants, energoapgādes komersants vai fiziskā persona, kas ražo elektroenerģiju vai siltumenerģiju nolūkā patērēt to savām pašas vai lokālās siltumapgādes vajadzībām;".

2. Izslēgt 8.panta 5. un 6.punktu.

3. Papildināt 49.panta pirmo daļu pēc vārdiem "saražoto siltumenerģiju" ar vārdiem "par vienošanās cenu".

4. Izslēgt 51.panta otrajā daļā vārdus "saskaņojot to ar regulatoru".

5. Izteikt 76.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā ierīkojami jauni energoapgādes komersantu objekti, un izdod energoapgādes komersantu objektu ekspluatācijas noteikumus."

6. Izteikt 82.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Energoapgādes komersantu - siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas, pārvades, sadales vai dabasgāzes pārvades, sadales vai uzglabāšanas veicēju - objektu ekspluatāciju kontrolē Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, kurai ir šādi pienākumi:

1) kontrolēt energoapgādes komersantu objektu ekspluatācijas pārbaudes, to atbilstošu un savlaicīgu veikšanu;

2) veikt elektroenerģijas, siltumenerģijas un dabasgāzes kvalitātes prasību izpildes un atbilstības kontroli un uzraudzību;

3) normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos piedalīties elektroenerģijas, siltumenerģijas un dabasgāzes apgādes sistēmu avāriju cēloņu noskaidrošanā un nelaimes gadījumu izmeklēšanas komisiju darbā energoapgādes komersantu objektos."

7. Izslēgt 91.pantu.

8. Papildināt pārejas noteikumus ar 21. un 22.punktu šādā redakcijā:

"21. Ministru kabinets līdz 2010.gada 1.septembrim izdod šā likuma 76.panta otrajā daļā minētos noteikumus, kas paredz kārtību, kādā ierīkojami jauni energoapgādes komersantu objekti. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2010.gada 1.oktobrim piemērojami Ministru kabineta 2005.gada 8.novembra noteikumi Nr.841 "Elektroapgādes būvju būvniecības kārtība", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

22. Ministru kabinets līdz 2010.gada 1.septembrim izdod šā likuma 76.panta otrajā daļā minētos energoapgādes komersantu objektu ekspluatācijas noteikumus."

Likums Saeimā pieņemts 2010.gada 13.maijā.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2010.gada 26.maijā

09.06.2010