Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījums Zinātniskās darbības likumā

Izdarīt Zinātniskās darbības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2005, 10.nr.; 2007, 15.nr.; 2009, 2., 14.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 47.nr.) šādu grozījumu:

Izteikt 11.panta piektās daļas trešo teikumu šādā redakcijā:

"Promocijas darbu iesniegšana un publiska aizstāvēšana filoloģijas doktora grāda ieguvei var notikt arī citā svešvalodā, ja darbs veltīts tieši attiecīgās valodas izpētei."

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2010.gada 29.aprīlī.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2010.gada 12.maijā

13.05.2010