Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku

Satiksmes ministrijas noteikumi Nr.21

Rīgā 1997. gada 19. augustā

Grozījumi "Noteikumos par sertifikātu izsniegšanas kārtību kravas ekspedīcijas pakalpojumu uzņēmējdarbībai"

Izdoti saskaņā ar 1995. gada 17. oktobra MK noteikumiem nr. 301
"Noteikumi par kravas ekspeditoru un kravas ekspedīcijas pakalpojumiem" 7. punktu

1. Izdarīt ar Satiksmes ministrijas 1996. gada 15. marta pavēli Nr. 21 apstiprinātajos "Noteikumos par sertifikātu izsniegšanas kārtību kravas ekspedīcijas pakalpojumu uzņēmējdarbībai" šādus grozījumus:

1.1. Punktā 3.1. aizstāt vārdus "Sertifikāts tiek izsniegts fiziskai vai juridiskai personai (turpmāk - uzņēmējs)" ar vārdiem "Sertifikāts ar tiesībām nodarboties ar kravas ekspedīcijas pakalpojumu uzņēmējdarbību tiek izsniegts fiziskai vai juridiskai personai - Latvijas Republikā noteiktā kārtībā reģistrētam uzņēmējam (turpmāk - uzņēmējs)".

1.2. izteikt 3.2. punktu šādā redakcijā:

"3.2. Sertifikātā ar tiesībām nodarboties ar kravas ekspedīcijas pakalpojumu uzņēmējdarbību tiek norādīta konkrēta persona, kura ir atbildīga par kravas ekspedīcijas pakalpojumu darba organizāciju un kuras profesionālais līmenis tiek apstiprināts saskaņā ar šo noteikumu 3.5.3. punktu."

1.3. Izteikt 3.5.2. punktu šādā redakcijā:

"3.5.2. uzņēmēja reģistrācijas dokumenti, juridiskām personām - izraksts no statūtiem, kas apliecina uzņēmēja nodarbošanos ar kravas ekspedīcijas pakalpojumiem, Valsts ieņēmumu dienesta izziņa par stāšanos nodokļu maksātāju uzskaitē un nodokļu samaksu, kura derīga ne vēlāk kā trīsdesmit dienas no tās izsniegšanas dienas. Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par stāšanos nodokļu maksātāju uzskaitē un nodokļu samaksu iesniedz tikai juridiskās personas."

1.4. Izteikt 3.5.4. punktu šādā redakcijā:

"3.5.4. Uzņēmējam, kas sniedz kravas ekspedīcijas pakalpojumus un ir Latvijas nacionālās kravas ekspeditoru asociācijas LAFF vai Latvijas tranzīta biznesa asociācijas biedri, pamatojoties uz attiecīgās asociācijas rekomendācijām, komisijai ir jāizsniedz sertifikāti. Lai saņemtu sertifikātu, uzņēmējam - attiecīgo asociāciju biedram, jāiesniedz komisijai 3.5. punkta 3.5.1. un 3.5.2. apakšpunktos minētie dokumenti, kā arī attiecīgās asociācijas rekomendāciju."

1.5. Izteikt 3.6. punktu šādā redakcijā:

"3.6. Sertifikāts tiek izsniegts uz pieciem gadiem. Ņemot vērā 3.2.punktā minētās atbildīgās personas profesionālo pieredzi un stāžu, komisija var izsniegt sertifikātu uz laiku mazāku par pieciem gadiem. Ja mainās persona, kura ir atbildīga par kravas ekspedīcijas pakalpojumu darba organizāciju, sertifikāts tiek uzskatīts par nederīgu, un uzņēmējam jāsaņem jauns sertifikāts saskaņā ar šo noteikumu prasībām."

1.6. Punktā 3.7. vārdus "30 dienas" ar vārdiem "45 dienas".

1.7. Izslēgt 3.9. punktu.

1.8. Papildināt 4.4. punktu ar otro daļu šādā redakcijā:

"Komisija var izskatīt jautājumu par sertifikāta atkārtotu izsniegšanu ne ātrāk kā 3 mēnešus pēc sertifikāta anulēšanas."

1.9. Aizstāt pielikuma 1. punktā vārdus "(uzņēmuma nosaukums)" ar vārdiem "(uzņēmējdarbības forma, uzņēmēju nosaukums)".

1.10. Papildināt pielikuma 1. punktu ar terminu "Reģistrācijas Nr.".

2. Preses un informācijas nodaļai organizēt noteikumu publicēšanu.

Ministrs V.Krištopans