Darbības ar dokumentu

Darbības ar dokumentu

Saeimas priekšsēdētāja paziņojums

Daru zināmu, ka Saeima šā gada 10.aprīļa sēdē apstiprinājusi:

Allu Šilovu - par Latgales apgabaltiesas tiesnesi, vienlaikus atbrīvojot viņu no Rēzeknes rajona tiesas tiesneša amata;

Silviju Vasiļevsku - par Latgales apgabaltiesas tiesnesi, vienlaikus atbrīvojot viņu no Rēzeknes rajona tiesas tiesneša amata.

Saeimas priekšsēdētājs A.Čepānis

Rīgā 1997. gada 10. aprīlī

Saeimas priekšsēdētāja paziņojums

Daru zināmu, ka Saeima šā gada 10.aprīļa sēdē apstiprinājusi:

Dzintru Danbergu - par Jūrmalas pilsētas tiesas tiesnesi;

Maiju Jansoni - par Liepājas pilsētas tiesas tiesnesi;

Albertu Kokinu - par Jelgavas pilsētas tiesas tiesnesi;

Silviju Sebriņu - par Rīgas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnesi.

Saeimas priekšsēdētājs A.Čepānis

Rīgā 1997. gada 10. aprīlī

Saeimas priekšsēdētāja paziņojums

Daru zināmu, ka Saeima šā gada 10. aprīļa sēdē uzņēmusi Veru Grigorjevu pilsonībā par īpašiem nopelniem Latvijas labā.

Saeimas priekšsēdētājs A.Čepānis

Rīgā 1997. gada 10. aprīlī