Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Attīstības plānošanas sistēmas likumā

Izdarīt Attīstības plānošanas sistēmas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2008, 13.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 3.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Attīstības plānošanas sistēma aptver politikas un teritorijas attīstības plānošanu, kā arī nodrošina attīstības plānošanas sasaisti ar finanšu plānošanu un valsts un pašvaldību institūciju pieņemto lēmumu savstarpējo saskaņotību."

2. Izteikt 6.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentos nosaka attiecīgās teritorijas ilgtermiņa attīstības prioritātes un telpisko perspektīvu, bet vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentos - vidēja termiņa prioritātes un to īstenošanai nepieciešamo pasākumu kopumu."

3. Izteikt 11.panta trešās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

"Nacionālais attīstības plāns nosaka nozaru politiku un teritoriju attīstības prioritāšu un rīcības virzienu kopumu un to finansēšanas avotus Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā noteikto attīstības prioritāšu un rīcības virzienu īstenošanai vidējā termiņā."

4. Papildināt 12.panta pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Ministru kabinets izveido koleģiālu konsultatīvu institūciju - Nacionālo attīstības padomi, kas atbilstoši tās kompetencei uzrauga un koordinē attīstības plānošanas sistēmu."

Likums stājas spēkā 2010.gada 1.aprīlī.

Likums Saeimā pieņemts 2010.gada 11.martā.

Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētājs G.Daudze

Rīgā 2010.gada 31.martā