Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.1/4

Rīgā 2010.gada 24.martā (prot. Nr.13, 19.p.)

Noteikumi par pasta tarifu atlaidēm

Izdoti saskaņā ar Pasta likuma 32.panta piekto daļu,
likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 25.panta pirmo daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā pasta komersants, kas sniedz universālo pasta pakalpojumu (turpmāk - komersants), saskaņo universālā pasta pakalpojumam noteikto tarifu atlaides (turpmāk - atlaides) ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju (turpmāk - Regulators).

2. Komersants, lai saskaņotu atlaides, iesniedz Regulatoram Iesniegumu par pasta tarifu atlaižu saskaņošanu (pielikums), kurā norāda:

2.1. informāciju par komersantu:

2.1.1. nosaukums;

2.1.2. vienotais reģistrācijas numurs;

2.1.3. juridiskā adrese;

2.2. informāciju par atlaižu piemērošanu:

2.2.1. universālais pasta pakalpojums;

2.2.2. universālā pasta pakalpojumam noteiktais tarifs;

2.2.3. atlaižu apmērs;

2.2.4. atlaižu piemērošanas periods;

2.2.5. pamatojums atlaižu vienlīdzīgai piemērošanai visiem universālā pasta pakalpojuma lietotājiem;

2.2.6. atlaižu piemērošanas nosacījumi;

2.2.7. atlaižu piemērošanas ekonomiskais pamatojums;

2.2.8. cita svarīga informācija, ko komersants uzskata par būtisku.

3. Komersants Iesniegumu par pasta tarifu atlaižu saskaņošanu Regulatoram iesniedz ne vēlāk kā divus mēnešus pirms plānotā atlaižu piemērošanas perioda sākuma.

4. Regulatoram ir tiesības pieprasīt precizēt Iesniegumā par pasta tarifu atlaižu saskaņošanu norādīto informāciju, lai objektīvi varētu izlemt jautājumu par atlaižu saskaņošanu vai atlaižu atzīšanu par nevienlīdzīgām.

5. Regulators saskaņo atlaides:

5.1. ja komersants nosaka tādus atlaižu piemērošanas nosacījumus, kurus vienlīdzīgi var izpildīt visi universālā pasta pakalpojuma lietotāji;

5.2. ja, izpildot atlaižu piemērošanas nosacījumus, visiem attiecīgā universālā pasta pakalpojuma lietotājiem ir vienlīdzīgas iespējas saņemt atlaides;

5.3. ja atlaižu piemērošana nerada komersantam zaudējumus;

5.4. ja atlaižu piemērošana nerada apstākļus, kas būtiski ierobežo citu pasta komersantu konkurētspēju.

6. Regulators izvērtē komersanta Iesniegumu par pasta tarifu atlaižu saskaņošanu un iesniegto informāciju un pieņem lēmumu:

6.1. par atlaižu saskaņošanu, ja Regulators konstatē atlaižu atbilstību visiem noteikumu 5.punktā noteiktajiem nosacījumiem;

6.2. par atlaižu atzīšanu par nevienlīdzīgām un atteikumu saskaņot, ja Regulators konstatē, ka atlaides neatbilst vismaz vienam no noteikumu 5.punktā noteiktajiem nosacījumiem.

7. Regulators, pieņemot lēmumu par atlaižu saskaņošanu, nosaka termiņu ne īsāku par 30 dienām, kādā komersantam jāinformē universālā pasta pakalpojuma lietotāji pirms atlaižu piemērošanas uzsākšanas, kā arī attiecīgu atlaižu piemērošanas termiņu.

8. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja V.Andrējeva

 


Pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas
komisijas 2010.gada 24.marta lēmumam Nr.1/4

Iesniegums par pasta tarifu atlaižu saskaņošanu

1. Informācija par komersantu:

1.1. nosaukums_______________________________________________

1.2. vienotais reģistrācijas numurs:_______________________________

1.3. juridiskā adrese:___________________________________________

2. Informācija par atlaižu piemērošanu:

2.1. universālais pasta pakalpojums  
2.2. universālā pasta pakalpojumam noteiktais tarifs  
2.3. atlaižu apmērs  
2.4. atlaižu piemērošanas periods no 20__.gada ___._____ līdz 20___.gada ____.____________
2.5. pamatojums atlaižu vienlīdzīgai piemērošanai visiem universālā pasta pakalpojuma lietotājiem  
2.6. atlaižu piemērošanas nosacījumi  
2.7. atlaižu piemērošanas ekonomiskais pamatojums  
2.8. cita svarīga informācija, ko komersants uzskata par būtisku  

Datums _________________

Persona, kura tiesīga pārstāvēt komersantu  
 

/paraksts un tā atšifrējums/

 

/sagatavotāja vārds, uzvārds/

Tālrunis______________

e-pasts_______________

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja V.Andrējeva

24.03.2010