Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Jelgavas pilsētas pašvaldības  saistošie noteikumi Nr.10-3

2010.gada 25.februārī

Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.119 "Par pašvaldības palīdzību audžuģimenēm"

Apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes 25.02.2010. lēmumu Nr.4/2

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma "Par pašvaldībām"
43.panta pirmās daļas 13.punktu, Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumiem Nr.1036
"Audžuģimenes noteikumi" 43.punktu

Izdarīt Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.119 "Par pašvaldības palīdzību audžuģimenēm" (apstiprināti ar Jelgavas domes 23.03.2006. lēmumu Nr. 5/14 (turpmāk tekstā - noteikumi) šādus grozījumus:

1. izteikt noteikumu 2.1.punktu šādā redakcijā:

"2.1. Jelgavas pašvaldības pabalsts bērna uzturam katram bērnam audžuģimenē tiek noteikts Ls 2,50 (divi lati piecdesmit santīmi) dienā, un tas tiek aprēķināts proporcionāli dienu skaitam, kuras bērns dzīvo audžuģimenē.";

2. papildināt noteikumu 3.1.3.punktu aiz vārda "Jelgavas" ar vārdu "pilsētas";

3. izteikt noteikumu 3.2.punktu šādā redakcijā:

"3.2. JSLP normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pēc 3.1.punktā minēto dokumentu saņemšanas, ja tas nepieciešams lēmuma pieņemšanai, apmeklē personu tās dzīvesvietā un sastāda dzīvesvietas apsekošanas aktu, izvērtē pieprasītā pabalsta nepieciešamību bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei un lemj par pabalsta piešķiršanu.";

4. svītrot noteikumu 3.3.punktu;

5. svītrot noteikumu 3.4.punktu;

6. izteikt noteikumu 3.5.punktu šādā redakcijā:

"3.5. Ja bērns ievietots ģimenē uz laiku ilgāku par 6 mēnešiem, tad JSLP pēc audžuģimenes iesnieguma saņemšanas piešķir pabalstu apģērba un apavu iegādei iepriekšminētajā kārtībā.";

7. izteikt noteikumu 3.7.punktu šādā redakcijā:

"3.7. Ja audžuģimenē ievietotais bērns mācās vispārizglītojošajā skolā vai apgūst obligāto sagatavošanas programmu pamatizglītības iegūšanai un ja pēc pilngadības sasniegšanas, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, nepārtraukti sekmīgi turpina mācības vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, JSLP piešķir pabalstu skolas piederumu iegādei Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošo noteikumu Nr.89 "Sociālo pabalstu piešķiršanas noteikumi" noteiktajā apmērā un pabalstu bērna ēdināšanai, kura apmērs nepārsniedz Jelgavas pilsētas izglītības iestādēs noteikto.";

8. Izteikt noteikumu 5.2.punktu jaunā redakcijā: "5.2. JSLP lēmumu var apstrīdēt Jelgavas pilsētas domē";

9. Papildināt noteikumu 5.3.punktu aiz vārda "Jelgavas" ar vārdu "pilsētas".

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

26.03.2010