Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Energoapgādes regulēšanas padome

Rīkojums Nr. 9 Rīgā 1997. gada 25. februārī

Par elektroenerģijas diferencēto realizācijas tarifu apstiprināšanu

Saskaņā ar LR likuma "Par uzņēmējdarbības regulēšanu enerģētikā" 5. punkta 1.daļas 2.punktu un pamatojoties uz 1997. gada 14. februāra Energoapgādes regulēšanas padomes rīkojumu Nr.7:

1. Apstiprināt privatizējamās valsts a/s "Latvenergo" elektroenerģijas diferencētos realizācijas tarifus lietotāju grupām no 1997. gada 1.aprīļa (bez pievienotās vērtības nodokļa), saskaņā ar pielikumu.

2. Privatizējamai valsts a/s "Latvenergo" ik mēnesi, sākot ar š.g. aprīli, sniegt Energoapgādes regulēšanas padomei informāciju par elektroenerģijas faktiskajām izmaksām un to izmaiņām attiecībā pret apstiprinātā tarifa izmaksām.

3. Licenču birojam analizēt faktisko izdevumu izlietojumu, atbilstoši apstiprinātajiem tarifiem.

Pielikumā: elektroenerģijas diferencētie realizācijas tarifi uz 3 lp.

Priekšsēdētājs A.Pakrastiņš

 

Pielikums
Energoapgādes regulēšanas padomes
1997. gada 25.februāra rīkojumam Nr.9

Privatizējamās valsts a/s "LATVENERGO" elektroenerģijas diferencētie realizācijas tarifi lietotāju grupām (bez PVN)

0,4 kV 6,10,20 kV 110 kV un
Mērvie- pieslēguma pieslēguma augstāka
Lietotāju grupas nība sprieguma sprieguma pieslēguma
tarifs tarifs sprieguma
tarifs
1 2 3 4 5
A. Iedzīvotāju sektors
Tarifs T - 1:
1.Maksa par elektrisko enerģiju
1.1. Iedzīvotāji, kāpņu telpu
apgaismojums Ls/kWh 0,031356
Tarifs T - 2 :
1. Maksa par elektrisko enerģiju
pēc diennakts zonām
1.1 nakts zona Ls/kWh 0,02422
1.2 dienas zona Ls/kWh 0,03460
B. Pārējie elektroenerģijas lietotāji
(izņemot iedzīvotājus)
I. Lietotāji ar atļauto slodzi līdz 60 kW
Tarifs T - 3 :
(ja atļautā slodze nepārsniedz 60 kW)
1. Abonēšanas maksa Ls/gadā 11,40 11,40
2. Maksa par elektrisko enerģiju Ls/kWh 0,0320 0,0263
Tarifs T -4:
(ja atļautā slodze nepārsniedz 60 kW)
1. Abonēšanas maksa Ls/gadā 11,40 11,40
2. Maksa par elektrisko enerģiju pēc
diennakts un nedēļas zonu tarifa
2.1. nakts zona Ls/kWh 0,0274 0,0224
2.2. diennakts zona Ls/kWh 0,0391 0,0320
II Lietotāji ar atļauto slodzi no 60,1 līdz 399 kW
Tarifs T - 5 :
(ja atļautā slodze 60,1 kW - 399 kW)
1. Abonēšanas maksa Ls/gadā 65,40 65,40
2. Maksa par elektrisko enerģiju Ls/kWh 0,0275 0,0240
3. Maksa par atļauto slodzi Ls/kW/g. 4.20 3,60
Tarifs T - 6 :
(ja atļautā slodze 60,1 kW - 399 kW)
1. Abonēšanas maksa Ls/gadā 65,40 65,40
2. Maksa par elektrisko enerģiju pēc
diennakts un nedēļas zonu tarifa
2.1. nakts zona Ls/kWh 0,0260 0,0211
2.2 dienas zona Ls/kWh 0,0372 0,0302
3. Maksa par atļauto slodzi Ls/kW/g. 4,20 3,60
Tarifs T - 7 :
(ja atļautā slodze 60,1 kW - 399 kW)
1. Abonēšanas maksa Ls/gadā 65,40 65,40
2. Maksa par elektrisko enerģiju pēc 3
zonu diennakts tarifa un nedēļas zonām
2.1. nakts zona Ls/kWh 0,0253 0,0208
2.2. maksimuma zona Ls/kWh 0,0540 0,0446
2.2 dienas zona Ls/kWh 0,0360 0,0297
III Lietotāji ar atļauto slodzi 400 kW un lielāku
Tarifs T - 8 :
(ja atļautā slodze 400 un lielāka)
1. Abonēšanas maksa Ls/gadā 98,40 98,40 98,40
2. Maksa par elektrisko enerģiju Ls/gadā 0,0266 0,0220 0,0183
3. Maksa par pieprasīto slodzi Ls/kW
maksimuma stundās gadā 33,60 25,44 20,76
Tarifs T - 9 :
(ja atļautā slodze 400 kW un lielāka)
1. Abonēšanas maksa Ls/gadā 98,40 98,40 98,40
2. Maksa par elektrisko enerģiju pēc
diennakts un nedēļas zonu tarifa
2.1. nakts zona Ls/kWh 0,0206 0,0192 0,0179
2.2 dienas zona Ls/kWh 0,0295 0,0274 0,0255
3. Maksa par pieprasīto slodzi Ls/kW
maksimuma stundās gadā 33,60 25,44 20,76
Tarifs T - 10 :
(ja atļautā slodze 400 kW un lielāka)
1. Abonēšanas maksa Ls/gadā 98,40 98,40 98,40
2. Maksa par elektrisko enerģiju pēc 3
zonu diennakts tarifa un nedēļas zonām
2.1. nakts zona Ls/kWh 0,0237 0,0199 0,0174
2.2. maksimuma zona Ls/kWh 0,0506 0,0426 0,0373
2.3. dienas zona Ls/kWh 0,0338 0,0284 0,0248

Skaitītāju noma - saskaņā ar Energoapgādes regulēšanas padomes 1996. gada 16. jūlija rīkojumu Nr.1.

Maksa par reaktīvo enerģiju - saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 1995. gada 10.oktobra noteikumiem Nr.299

Priekšsēdētājs A.Pakrastiņš

25.02.1997