Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr.155

Rīgā 2010.gada 18.martā (prot. Nr.14 1.§)

Par valsts kustamās mantas nodošanu nodibinājumam "Fonds "Krustceles""

1. Saskaņā ar Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 43.1 panta pirmo daļu atļaut Aizsardzības ministrijai nodot bez atlīdzības nodibinājumam "Fonds "Krustceles"" (reģistrācijas Nr.40008064546, juridiskā adrese - Drandu iela 20, Smiltene, Valkas rajons (Smiltenes novads), sabiedriskā labuma organizācijas statuss piešķirts ar Finanšu ministrijas 2005.gada 17.oktobra lēmumu Nr.481) (turpmāk - fonds "Krustceles") valsts kustamo mantu saskaņā ar šā rīkojuma pielikumu.

2. Aizsardzības ministrijai noslēgt līgumu ar fondu "Krustceles" par šā rīkojuma 1.punktā minētās valsts kustamās mantas nodošanu un pieņemšanu, līgumā nosakot, ka izdevumus, kas saistīti ar kustamās mantas pārreģistrāciju un transportēšanu, sedz fonds "Krustceles".

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Aizsardzības ministrs I.V.LieģisPielikums
Ministru kabineta
2010.gada  18.marta
rīkojumam Nr.155

Nodibinājumam "Fonds "Krustceles"" nododamā valsts kustamā manta

Nr.p.k.

Transportlīdzekļa nosaukums/modelis

Reģistrācijas numurs

Šasijas numurs

Izlaiduma gads

Atlikusī bilances vērtība (Ls)

1. VW Iltis

LA-1154

1892900864

1979

0,00

2. Steyr Puch Pinzgauer 710M

LA-1226

5754352

1975

0,00

3. Steyr Puch Pinzgauer 710M

LA-1227

5750428

1972

0,00

Aizsardzības ministrs I.V.Lieģis

18.03.2010