Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.3

Jūrmalā 2010.gada 14.janvārī (prot. Nr.1, 18.p.)

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 8.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 "Vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtība un apmērs"

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma
"Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 26.1 panta pirmo daļu

Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 8.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 "Vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtība un apmērs":

1. Izteikt saistošo noteikumu 1.4.punkta otro teikumu šādā redakcijā: "Atzinuma derīguma termiņš ir trīs mēneši.".

2. Izteikt saistošo noteikumu 1.6.punktu šādā redakcijā:

"1.6. Dzīvokļu komisijas lēmumu par personas reģistrēšanu vai lēmumu, ar kuru atteikta personas reģistrēšana palīdzības reģistrā vai izslēgšana no palīdzības reģistra, var apstrīdēt Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram, bet Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora lēmumu, ar kuru sākotnējais lēmums atstāts negrozīts, likumā noteiktajā kārtībā pārsūdzēt administratīvajā tiesā."

3. Izteikt saistošo noteikumu 1.8.punktu šādā redakcijā:

"1.8. Jūrmalas pilsētas domes lēmums par pabalsta piešķiršanu ir spēkā trīs mēnešus no pieņemšanas dienas. Pastāvot objektīviem apstākļiem, kurus atzinusi Dzīvokļu komisija, lēmuma spēkā esamības laikā Jūrmalas pilsētas dome var pagarināt šajā punktā minēto trīs mēnešu termiņu."

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs R.Munkevics

20.03.2010