Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Pielikums
Kultūras ministrijas
1996.gada 7.marta rīkojumam Nr.30

Kultūras ministrijas ekspertu komisijas nolikums

par Latvijas Republikā ievedamo ar muitas nodokli un pievienotās vērtības nodokli neapliekamo masu informācijas līdzekļu saraksta veidošanu

1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 1996.g. 23.janvāra noteikumiem nr.29 veidojams to ārvalstīs reģistrēto masu informācijas līdzekļu saraksts (turpmāk - saraksts), kurus, ievedot Latvijas Republikā, atbrīvo no muitas nodokļa un pievienotās vērtības nodokļa.

2. Kultūras ministra apstiprinātā ekspertu komisija (turpmāk - komisija) sarakstu sastāda katru gadu, izskatot masu informācijas līdzekļu importētāju iesniegumus.

3. Iesniegumā par ievedamajām avīzēm, žurnāliem, biļeteniem u.c. periodiskajiem izdevumiem jāuzrāda:

- izdevuma nosaukums,

- periodiskums,

- klasifikācija pēc satura (kategorija),

- izdošanas vieta (valsts).

3.1. Pēc komisijas pieprasījuma jāiesniedz izdevumu paraugeksemplāri.

4. Iesniegumā par Latvijā izplatīšanai paredzētajiem ārvalstu informācijas aģentūru paziņojumiem, televīzijas un radio raidījumiem, kinohroniku, programmām, audio un audiovizuāliem ierakstiem jāuzrāda masu informācijas līdzeklim (raidorganizācijai) Nacionālās radio un televīzijas padomes izdotās apraides atļaujas, retranslācijas atļaujas vai kabeļtelevīzijas, kabeļradio (radiotranslācijas) reģistrācijas apliecības numurs un izdošanas datums.

5. Saraksts tiek papildināts regulāri, atkarībā no iesniegumiem (mēneša laikā kopš iesnieguma saņemšanas).

6. Sarakstā tiek iekļauti tie masu informācijas līdzekļi, kas nesatur jaunatnei kaitīgu propagandu, un raidorganizācijas, kas veic informācijas aģentūru paziņojumu, televīzijas un radio raidījumu, kinohronikas, programmu, audio un audiovizuālo ierakstu izplatīšanu tikai apraides un retranslācijas ceļā.

7. Komisijas sēdes vada priekšsēdētājs vai vietnieks.

8. Komisija ir lemttiesīga, ja tās darbā piedalās ne mazāk kā 1/2 no komisijas locekļu sastāva.

9. Komisija var pieaicināt konsultantus.

10. Komisijas protokoli, iesniegumi un citi dokumenti tiek glabāti Kultūras ministrijā.

11. Sastādīto sarakstu un tā papildinājumu, apstiprina kultūras ministrs, tas tiek nosūtīts Valsts ieņēmumu dienesta Muitas departamentam un publicēts "Latvijas Vēstnesī".

Kultūras ministrs Ojārs Spārītis

07.03.1996