Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

 Ministru kabineta noteikumi Nr. 2

Rīgā 1999.gada 5.janvārī (prot. Nr. 1, 3.§)

Grozījumi likumā "Par mērījumu vienotību"

Izdoti Latvijas Republikas Satversmes 81.panta kārtībā

Izdarīt likumā "Par mērījumu vienotību" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 7.nr.; 1998, 9.nr.) šādus grozījumus:

1. Svītrot 5.panta otrajā daļā vārdus "standartizācijas un".

2. 14.pantā:

2.1. izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Metroloģijas centrs ir bezpeļņas organizācija valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību un atrodas Ekonomikas ministrijas pārziņā. Metroloģijas centra statūtus apstiprina ekonomikas ministrs.";

2.2. izteikt trešās daļas pirmo punktu šādā redakcijā:

"1) piedalīties reglamentētās metroloģijas normatīvo dokumentu izstrādāšanā;".

3. Izteikt Pārejas noteikumus šādā redakcijā:

Pārejas noteikumi

1. Ekonomikas ministrs līdz 1999.gada 1.aprīlim apstiprina bezpeļņas organizācijas valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs" statūtus un iesniedz reģistrācijai Uzņēmumu reģistrā.

2. Līdz bezpeļņas organizācijas valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs" izveidošanai tā funkcijas pilda Latvijas Nacionālais standartizācijas un metroloģijas centrs."

Ministru prezidents V.Krištopans

Ekonomikas ministrs A.Šlesers

09.01.1999