Darbības ar dokumentu

Darbības ar dokumentu
Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr.118

Rīgā 2010.gada 25.februārī (prot. Nr.10 62.§)

Par nekustamo īpašumu Kleistu ielā 75, Rīgā, saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā

1. Saglabāt valsts īpašumā un nodot Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā šādus nekustamos īpašumus Kleistu ielā 75, Rīgā:

1.1. nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 104 0011) - zemes vienību 59 547 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 104 0011);

1.2. nekustamo īpašumu - būvi (būves kadastra apzīmējums 0100 104 0065 007).

2. Izglītības un zinātnes ministrijai šā rīkojuma 1.1.apakšpunktā minēto nekustamo īpašumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ierakstīt zemesgrāmatā uz valsts vārda Izglītības un zinātnes ministrijas personā.

Ministru prezidenta vietā - finanšu ministrs E.Repše

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe

25.02.2010