Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Jūrmalas pilsētas domes lēmums Nr.165

Jūrmalā 2010.gada 11.februārī (prot. Nr.4, 46.p.)

Par detālplānojuma Jūrmalā, Skolotāju ielā 1, grozījumu projekta zemesgabaliem Jūrmalā, Skolotāju ielā 1 un Peldu ielā 3, apstiprināšanu

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 16.oktobra lēmumu Nr.879 "Par detālplānojuma Jūrmalā, Skolotāju ielā 1, grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Skolotāju ielā 1 un Peldu ielā 3", ir izstrādāts teritorijas detālplānojums.

Ņemot vērā minēto, vadoties no Latvijas Republikas Teritorijas plānošanas likuma un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 "Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi" 76.1.punkta un izskatot Jūrmalas pilsētas domes attīstības un vides jautājumu komitejas 2010.gada 6.janvāra lēmumu (protokols Nr.1.1-59/01), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt detālplānojuma Jūrmalā, Skolotāju ielā 1, grozījumu projektu zemesgabaliem Jūrmalā, Skolotāju ielā 1 un Peldu ielā 3, un izdot saistošos noteikumus.

2. Jūrmalas pilsētas domes administratīvajai pārvaldei nosūtīt šo lēmumu Latvijas Republikas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai.

3. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt lēmumu par detālplānojuma apstiprināšanu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un vietējā pašvaldības laikrakstā.

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs R.Munkevics

11.02.2010