Darbības ar dokumentu

Darbības ar dokumentu
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Valsts veterinārā departamenta rīkojums Nr.3

1997.gada 15.janvārī

Par pagaidu grozījumiem dzīvnieku kaušanas noteikumos

Sakarā ar valsts veterinārā departamenta rīkojuma Nr.58 (10.12.1996.) "Par mazjaudas kautuves veterinārā dienesta nolikumu" ieviešanu praksē nosaku:

1. sākot ar š.g. 15.janvāri līdz 1.aprīlim, izņēmuma kārtā dzīvniekus atļauts kaut arī mājas apstākļos, realizējot šādu dzīvnieku gaļu tikai tirgos, kuros ir pastāvīga valsts veterinārā uzraudzība;

2. dzīvnieku pirmskaušanas veterināro apskati veikt un veterināro apliecību izrakstīt drīkst tikai veterināro pārvalžu pilnvaroti licencēti veterinārārsti;

3. transportējot uz tirgu vienlaicīgi vairākus kautķermeņus, parenhimatozos orgānus un galvas, tiem obligāti jābūt marķētiem un katras dzīvnieku sugas kautproduktiem jāizraksta atsevišķa veterinārā apliecība;

4. stingrās uzskaites veterinārajās apliecībās obligāti jānorāda tirgus nosaukums, kurā jāveic kautķermeņu veterinārā ekspertīze;

5. dzīvniekus, kuru kautķermeņus realizē gaļas pārstrādes uzņēmumos, veikalos, visu kategoriju ēdnīcās, restorānos u.c.objektos, drīkst kaut tikai kautuvēs atbilstoši Valsts veterinārā departamenta rīkojumam Nr.58 (10.12.96.);

6. kontroli pār rīkojuma izziņošanu ieinteresētajām personām un tā izpildi uzdodu rajonu (Rīgas pilsētas) veterināro pārvalžu priekšniekiem.

Valsts veterinārā departamenta direktors J.Rimeicāns

15.01.1997