Darbības ar dokumentu

Darbības ar dokumentu
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Zemkopības ministrija

Rīkojums Nr.60 Rīgā 1997.gada 12.martā

Par Ministru kabineta 17.10.1995. noteikumu Nr.303 izpildi

Saskaņā ar Ministru kabineta 17.10.1995. noteikumiem Nr.303 "Noteikumi par vienotu valsts īpašuma uzskaiti" ministrijām ir jānodrošina informācijas savākšana un apkopošana par katru tās valdījumā vai pārziņā esošu valsts nekustamā īpašuma objektu. VAS "Valsts nekustamā īpašuma aģentūra" vienotās valsts īpašuma uzskaites nodrošināšanai pieprasa rādītāju apkopošanu un kopsavilkuma iesniegšanu pēc Ministru kabineta noteikumu 3.pielikuma pēc grāmatvedības datiem uz 1997.gada 1.janvāri.

1. Noteikt, ka:

1.1. Rajona lauksaimniecības departaments nodrošina informācijas iesniegšanu (ja iespējams disketē) par katra pakļautībā vai pārziņā esošā valsts uzņēmuma, iestādes vai organizācijas katru valsts nekustamā īpašuma objektu;

1.2. Valsts veterinārais departaments, Valsts zivsaimniecības pārvalde un Valsts mežu dienests iesniedz informāciju disketē par katru pakļautībā esošu uzņēmumu, iestādi vai organizāciju;

1.3. Rīgas pilsētas teritorijā izvietotie ministrijas valdījumā vai pārziņā esošie uzņēmumi, iestādes vai organizācijas iesniedz informāciju patstāvīgi.

2. Rīkojuma 1.punktā minētiem uzņēmumiem, iestādēm un organizācijām nodrošināt 3.pielikumā minēto rādītāju aizpildīšanu un iesniegšanu Valsts īpašuma uzskaites un saglabāšanas departamentam līdz š.g. 15.aprīlim.

Zemkopības ministrijas valsts sekretārs J.Lapše

12.03.1997