Darbības ar dokumentu

Darbības ar dokumentu
Tiesību akts: spēkā esošs

Latvijas Republikas Centrālās vēlēšanu komisijas lēmums Nr.34

Rīgā 1997.gada 27.martā

Par Balvu rajona Krišjāņu pagasta vēlēšanu komisiju

Ņemot vērā, ka Latgales apgabaltiesa ar 1997.gada 20.marta spriedumu civillietā par Balvu rajona Krišjāņu pagasta vēlēšanu komisijas lēmumu atzinusi par pamatotiem vēlēšanu tiesību pārkāpumus un atcēlusi Balvu rajona Krišjāņu pagasta vēlēšanu komisijas 1997.gada 9.marta lēmumu par pagasta padomes vēlēšanu rezultātu apstiprināšanu, Centrālā vēlēšanu komisija atzīst, ka Krišjāņu pagasta vēlēšanu komisijas locekļi savus pienākumus pildījuši nolaidīgi.

Pamatojoties uz likuma "Par pilsētas, rajona, pagasta vēlēšanu komisijām un vēlēšanu iecirkņu komisijām" 11.pantu,

Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

1. Ieteikt Balvu rajona Krišjāņu pagasta padomei atsaukt no darba vēlēšanu komisijā komisijas locekļus: Kārli Gabrānu, Intu Zelču, Ilonu Stepāni, Ingūnu Dičevsku, Ivaru Zelču, Ilgu Maginu un Ilgu Gabranovu.

2. Ierosināt Krišjāņu pagasta padomei izskatīt jautājumu par jaunas vēlēšanu komisijas izveidošanu līdz š.g.15.aprīlim.

3. Pozitīva lēmuma gadījumā jaunu pagasta vēlēšanu komisiju izveidot līdz 1997.gada 9.maijam, par to informēt Centrālo vēlēšanu komisiju.

Priekšsēdētājs A.Kramiņš

Sekretāre Dz.Ceihnere

20.04.1997