Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Precizējot iepriekš publicēto

Rīgas dome informē, ka sakarā ar tehnisku kļūdu ir veikti labojumi Rīgas domes 2009.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.39 "Grozījumi Rīgas domes 2007.gada 3.jūlija saistošajos noteikumos Nr.84 "Noteikumi par Rīgas pilsētas pašvaldības sociālajiem pabalstiem"" ("Latvijas Vēstnesis", 13.01.2010., Nr.6).

Saistošo noteikumu Nr.39 norāde uz noteikumu izdošanas tiesisko pamatu un 1.1.punkta redakcija ir šāda:

"Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.pantu, Ministru kabineta 2009.gada 3.marta noteikumu Nr.214 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu" 18. un 20.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumu Nr.550 "Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību" 6.punktu un Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu Nr.1489 "Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni" 2. un 3.punktu"

Rīgas dome

14.01.2010