Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku

LATVIJAS REPUBLIKAS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJAS UN LIETUVAS REPUBLIKAS NACIONĀLĀS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJAS TEHNISKĀ VIENOŠANĀS PAR IEGULDĪJUMU UZŅEMOŠĀS VALSTS ATBALSTA SNIEGŠANĀ GAISA TELPAS PATRULĒŠANAS OPERĀCIJAI VIĻŅAS LIDOSTĀ

 

Latvijas Republikas Aizsardzības minis­trija un Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrija - turpmāk sauktas Puses,

Atsaucoties uz 1949.gada 4.aprīlī Vašingtonā parakstīto Ziemeļatlantijas līgumu, kura puses ir Latvijas Republika un Lietuvas Republika, un uz 1951.gada 19.jūnijā Londonā parakstīto Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalstu līgumu par to bruņoto spēku statusu (NATO SOFA);

Ņemot vērā to, ka Ziemeļatlantijas līguma III.pants paredz, ka puses uztur un attīsta to individuālās un kolektīvās spējas pretoties bruņotiem uzbrukumiem, pašpalīdzības un savstarpēja atbalsta veidā;

Ņemot vērā to, ka Lietuvas Pusei ir nepieciešama Latvijas Puses palīdzība uzņemošās valsts atbalsts nodrošināšanā Viļņas lidostā gaisa telpas patrulēšanas operācijai Igaunijā, Latvijā un Lietuvā;

Atzīmējot iepriekšējo veiksmīgu sadarbību šajā sakarā un to, ka Latvijas puse ir gatava turpināt savu ieguldījumu;

ir vienojušās par sekojošo:

1. pants
Mērķis

Šīs Tehniskās vienošanās (TV) mērķis ir:

3) noteikt Latvijas Puses ieguldījumu uzņemošās valsts atbalsta sniegšanā Lietuvas Pusei Viļņas lidostā;

4) nokārtot bremzēšanas barjeras transportēšanu, uzstādīšanu, uzturēšanu, izmantošanu un demontāžu kā Latvijas Puses ieguldījumu.

2. pants
Bruņoto spēku statuss

1951.gada 19.jūnijā Londonā parakstītais Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalstu līgums par to bruņoto spēku statusu tiek piemērots bruņotajiem spēkiem, kas piedalās šajā TV noteikto uzdevumu veikšanā.

3. pants
Latvijas Puses ieguldījums

Latvijas Puse kā ieguldījumu Lietuvas Pusei sniedz bremzēšanas barjeru.

4. pants
Pušu pienākumi

(1) Latvijas Puse par saviem līdzekļiem transportē darboties spējīgu bremzēšanas barjeru uz Viļnas lidostu un atpakaļ Latvijas teritorijā.

(2) Latvijas Puse par saviem līdzekļiem ar Lietuvas Puses palīdzību veic bremzēšanas barjeras uzstādīšanu un demontāžu.

(3) Lietuvas Puse nodrošina bremzēšanas barjeras darbībai nepieciešamo personālu.

(4) Pēc bremzēšanas barjeras uzstādīšanas Viļņas lidostā, Lietuvas Puse veic bremzēšanas barjeras remontu un uzturēšanu, un visi nepieciešamie pasākumi, kas saistīti ar šāda remonta un uzturēšanas nodrošināšanu tiek regulēti saskaņā ar Lietuvas Republikas nacionālajiem normatīvajiem aktiem.

(5) Ja ir nepieciešams bremzēšanas barjeras remonts un uzturēšana, Lietuvas Puse iesniedz iepriekšējai apstiprināšanai Latvijas Pusei visu nepieciešamo pasākumu kopumu, kas jāveic.

(6) Latvijas Puse sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar bremzēšanas barjeras remontu un uzturēšanu 30 dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas.

5. pants
Lietošanas noteikumi

Lietuvas Puse lieto bremzēšanas barjeru saskaņā ar tā tehnisko dokumentāciju.

6. pants
Strīdu risināšana

Visi strīdi attiecībā uz šīs TV interpretāciju vai piemērošanu tiek risināti divpusējās sarunās un netiek nodoti izskatīšanai nacionālajā tiesā vai starptautiskā tribunālā, vai trešajai pusei.

7. pants
Nobeiguma noteikumi

(1) Šī TV stājas spēkā dienā, kad to ir parakstījusi pēdējā Puse. Šī TV ir spēkā vienu gadu un tā tiek automātiski pagarināta uz vēl viena gada periodu.

(2) Šīs TV grozījumi tiek veikti rakstveidā pēc abu Pušu savstarpējas piekrišanas.

(3) Katra no pusēm var izbeigt šo TV, rakstiski informējot par to otro Pusi 3 (trīs) mēnešus iepriekš.

(4) Šīs TV izbeigšanas gadījumā 4.panta (Pušu pienākumi) un 6.panta (Strīdu risināšana) noteikumi paliek spēkā, līdz brīdim, kamēr visi nenokārtotie maksājumi, prasības un domstarpības netiks atrisinātas.

(5) Šī TV ir parakstīta divos oriģināleksemplāros angļu valodā.

 

Latvijas Republikas

Aizsardzības
ministrijas vārdā

Lietuvas Republikas Nacionālās
aizsardzības
ministrijas vārdā

Juris Maklakovs

Brigādes ģenerālis

Latvijas Nacionālo bruņoto spēku
komandieris

Datums,vieta

Valdas Tutkus

Ģenerālmajors

Lietuvas bruņoto spēku

komandieris

Datums,vieta

07.11.2007