Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 25.04.2018. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta rīkojums Nr.40

Rīgā 2010.gada 27.janvārī (prot. Nr.5 13.§)
Par neapbūvētu zemesgabalu pārdošanu

1. Saskaņā ar Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo un otro daļu, 5.panta pirmo daļu un likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās" 28.panta piekto daļu atļaut valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" pārdot izsolē šādus neapbūvētus zemesgabalus, kas ierakstīti zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā:

1.1. šā rīkojuma pielikumā minētos zemesgabalus;

1.2. zemesgabalu (zemes vienības kadastra apzīmējums 6601 004 0079) 1409 m2 platībā Limbažu novadā, Limbažos, Avotu ielā 5A, ievērojot Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 14.panta nosacījumus.

2. Pircējs par zemi maksā latos.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Finanšu ministrs E.Repše
Pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 27.janvāra
rīkojumam Nr.40
Pārdodamie zemesgabali

(Pielikums grozīts ar MK 25.04.2018. rīkojumu Nr. 176)

Nr.p.k.

Adrese

Zemes vienības kadastra apzīmējums

Platība (m2)

1.(Svītrots ar MK 25.04.2018. rīkojumu Nr. 176)
2.Alūksnes novads

Alūksne

Pleskavas iela 13

3601 040 6520

1630

3.Alūksnes novads

Alūksne

Miera iela 8C

3601 006 1023

2097

4.Ludzas novads

Ludza

Liepājas iela 2

6801 004 0749

24397

5.Ludzas novads

Ludza

Peldu iela 12A

6801 004 0061

6865

Finanšu ministrs E.Repše
25.04.2018