Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 30.07.2010. - ... / Spēkā esošā
Veselības ekonomikas centra lēmuma Nr.995 izraksts

Rīgā 2009.gada 22.decembrī
Par Novartis Pharma Services Inc. pārstāvniecības Latvijā iesniegumiem (Reģ.nr.90001990386, Brīvības gatve 214b, Rīga, LV–1039) par medikamentu Glivec apvalkotas tabletes 400mg Nr.30 un Glivec apvalkotas tabletes 100mg Nr.120 iekļaušanu Kompensējamo zāļu sarakstā un Imatinibum pacientu skaitu 2010.gadā

Pamatojoties uz pozitīvu farmaceitiskās, ārstnieciskās un ekonomiskās ekspertīzes slēdzienu un saskaņā ar Ārstniecības likuma 4.pantu, likuma "Par valsts budžetu 2010.gadam" apakšprogrammu 33.03.00 "Medikamentu apmaksāšanai", LR MK 31.10.2006. noteikumu Nr.899 “Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība6.3.apakšpunktu, 7., 22., 23., 26., 28., 30., 39., 46., 47., 57., 58. un 64.punktu un Administratīvā procesa likuma 51.pantu, 55.panta 1.punktu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 67.pantu, Veselības ekonomikas centrs

nolemj:

1. Iekļaut Kompensējamo zāļu C sarakstā medikamentus Glivec (Imatinibum) apvalkotas tabletes 400mg Nr.30 (ID EU/1/01/198/010) un Glivec (Imatinibum) apvalkotas tabletes 100mg Nr.120 (ID EU/1/01/198/011).

2. Noteikt medikamentu Glivec (Imatinibum) apvalkotas tabletes 400mg Nr.30 kompensācijas bāzes cenu Ls 1599,00 un aptiekas cenu Ls 1763,58 un Glivec (Imatinibum) apvalkotas tabletes 100mg Nr.120 kompensācijas bāzes cenu Ls 1600,00 un aptiekas cenu Ls 1764,68.

3. Medikamentus Glivec (Imatinibum) apvalkotas tabletes 400mg Nr.30 un Glivec (Imatinibum) apvalkotas tabletes 100mg Nr.120 iekļaut Kompensējamo zāļu sarakstā pie diagnozēm:

3.1. Hroniska mieloleikoze (C92.1) piemērojot izrakstīšanas nosacījumu – izraksta hematologs saskaņā ar hematologu konsīlija slēdzienu:

1) pieaugušiem Ph+ HML (C92.1) hroniskā fāzē:

– pacientiem, kuri ir intoleranti pret Interferonum alfa terapiju vai tā ir neefektīva,

– pacientiem, kuriem terapija ar Hydroxycarbamidum ir neefektīva;

2) bērniem:

– Ph+ HML (C92.1) hroniskā fāzē: pacientiem, kuri ir intoleranti pret Interferonum alfa terapiju vai tā ir neefektīva,

– Ph+ HML (C92.1) akcelerācijas fāzē, ja hroniskā fāzē nav saņemta Imatinibum terapija;

3.2. Kaulu smadzeņu transplantāts (Z94.8) – izraksta hematologs saskaņā ar hematologu konsīlija slēdzienu.

4. Medikamentu Glivec (Imatinibum) cietas kapsulas 100mg Nr.120, Glivec (Imatinibum) apvalkotas tabletes 400mg Nr.30 un Glivec (Imatinibum) apvalkotas tabletes 100mg Nr.120 iegādi no zāļu iegādes izdevumu kompensācijai piešķirtajiem līdzekļiem 2010.gadā kompensēt 48 pacientiem, skaitot kopā visus trīs norādītos medikamentus, nosakot prioritāti bērniem.

(Veselības ekonomikas centra 05.07.2010. lēmuma izraksta Nr.398 redakcijā)

5. Medikamentu Glivec (Imatinibum) cietas kapsulas 100mg Nr.120, Glivec (Imatinibum) apvalkotas tabletes 400mg Nr.30 un Glivec (Imatinibum) apvalkotas tabletes 100mg Nr.120 iegādi no Novartis Pharma Services AG līdzekļiem 2010.gadā kompensēt 5 pacientiem, skaitot kopā visus trīs norādītos medikamentus.

Lēmums stājas spēkā tā publicēšanas dienā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Veselības ekonomikas centra direktores p.i. I.Gavare
30.07.2010