Darbības ar dokumentu

Satversmes tiesas dienesta informācija Nr.1-04/7-paz

Rīgā 2010.gada 19.janvārī

Par lietas Nr.2010-07-01 ierosināšanu

2010.gada 18.janvārī Satversmes tiesas 1.kolēģija, izskatījusi Satversmes tiesā 2009.gada 22.decembrī saņemto konstitucionālo sūdzību, pieņēma lēmumu par lietas ierosināšanu.

Ierosināta lieta Nr.2010-07-01 "Par likuma "Par valsts pensiju un valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009.gada līdz 2012.gadam" 5.panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 91. un 110.pantam" .

Konstitucionālo sūdzību iesniedza Jānis Blažēvičs.

Satversmes tiesas 1.kolēģija nolēma, ka aicināt Saeimu iesniegt atbildes rakstu nav nepieciešams, jo 2009.gada 17.jūlijā ir ierosināta lieta Nr.2009-44-01 un Saeima jau 2009.gada 21.augustā ir iesniegusi atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

Tiesas sēžu sekretāre L.Rozentāle