Darbības ar dokumentu

Darbības ar dokumentu

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

PROTOKOLS

Ārkārtas sēde

 

Rīgā

Nr.3

2010.gada 18.janvārī

Sēdi vada

   

Ministru prezidents

-

V.Dombrovskis

     

Ar balsstiesībām piedalās:

   

Aizsardzības ministrs

-

I.V.Lieģis

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Finanšu ministrs

-

E.Repše

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Kultūras ministrs

-

I.Dālderis

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

E.Zalāns

Satiksmes ministrs

-

K.Gerhards

Tieslietu ministrs

-

M.Segliņš

Veselības ministre

-

B.Rozentāle

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

     

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

   

Valsts kancelejas direktore

-

G.Veismane

Valsts kancelejas Juridiskā departamenta vadītāja

-

I.Gailīte

     

Protokolē

   

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

-

L.Peinberga

     

Sēdi sāk plkst.10.45

   

 

 

Ministru kabineta lieta

1.§

Rīkojuma projekts "Par palīdzības sniegšanu Haiti (Haiti Republikas) iedzīvotājiem zemestrīces izraisīto seku likvidēšanai"

TA-113

______________________________________________________

(A.Teikmanis, M.Lazdovskis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Ārlietu ministrijai steidzami saskaņot rīkojuma projektu ar Finanšu ministriju un iesniegt precizēto projektu Valsts kancelejā.

3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

4. Pieņemt zināšanai, ka Tieslietu ministrija atbalsta rīkojuma projektu.

 

 

Latvijas nacionālo pozīciju projekti (slēgtā daļa)

2.§

Latvijas nacionālā pozīcija Ārējo attiecību padomes attīstības ministru 2010.gada 18.janvāra ārkārtas sanāksmei

TA-121

______________________________________________________

(A.Teikmanis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju Eiropas Savienības Ārējo attiecību padomes attīstības ministru 2010.gada 18.janvāra ārkārtas sanāksmē izskatāmajā jautājumā "Haiti".

3. Latvijas Republikas ārkārtējam un pilnvarotajam vēstniekam, pastāvīgajam pārstāvim Eiropas Savienībā N.Popenam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārējo attiecību padomes attīstības ministru 2010.gada 18. janvāra ārkārtas sanāksmē.

 

 

3.§

Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2010.gada 19.janvāra sanāksmei

TA-122, SAN-135

______________________________________________________

(I.Sudare, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Apstiprināt Finanšu ministrijas sagatavotās Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2010.gada 19.janvāra sanāksmē izskatāmajos jautājumos:

2.1. Par ECOFIN darba programmu Spānijas prezidentūras laikā (pozīcija Nr.1);

2.2. Par Eiropas Savienības, tās dalībvalstu un Lihtenšteinas Firstistes līgumu krāpniecības un citu nelikumīgu darbību, kas kaitē to finansiālajām interesēm, apkarošanai un informācijas apmaiņas nodokļu jautājumos nodrošināšanai (pozīcija Nr.4).

3. Apstiprināt Ekonomikas ministrijas sagatavoto Latvijas nacionālo pozīciju Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2010.gada 19.janvāra sanāksmē izskatāmajā jautājumā:

3.1. Padomes secinājumu projekts par Komisijas ziņojumu par Grieķijas valsts budžeta deficīta un parāda statistiku (pozīcija Nr.1).

4. Latvijas Republikas ārkārtējam un pilnvarotajam vēstniekam, pastāvīgajam pārstāvim Eiropas Savienībā N.Popenam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2010.gada 19.janvāra sanāksmē.

 

 

Sēdi slēdz plkst.11.00

Ministru prezidents

 

V.Dombrovskis

 

Valsts kancelejas direktore

 

G.Veismane