Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.01.2014. - 14.07.2016. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2016. gada 12. jūlija noteikumus Nr. 449 "Noteikumi par patvēruma meklētāja uzturam un dienasnaudas izmaksai paredzēto izdevumu apmēru un segšanas kārtību".
Ministru kabineta noteikumi Nr.24

Rīgā 2010.gada 12.janvārī (prot. Nr.2 8.§)
Noteikumi par uztura, higiēnas un pirmās nepieciešamības preču iegādes izdevumu apmēru patvēruma meklētājam un šo izdevumu segšanas kārtību
Izdoti saskaņā ar Patvēruma likuma 8.panta septīto daļu

1. Noteikumi nosaka uztura, higiēnas un pirmās nepieciešamības preču iegādes izdevumu apmēru un šo izdevumu segšanas kārtību patvēruma meklētājam.

2. Uztura, higiēnas un pirmās nepieciešamības preču iegādes izdevumu apmērs patvēruma meklētājam, kas izmitināts Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (turpmāk – pārvalde) patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā (turpmāk – patvēruma meklētājs), ir 2,15 euro diennaktī.

(MK 06.08.2013. noteikumu Nr.490 redakcijā)

3. Lai saņemtu naudas līdzekļus uztura, higiēnas un pirmās nepieciešamības preču iegādei (turpmāk – naudas līdzekļi), patvēruma meklētājs pārvaldē iesniedz iesniegumu, kurā informē par viņa rīcībā esošajiem naudas līdzekļiem, un uzrāda derīgu patvēruma meklētāja personas dokumentu.

4. Pārvaldes priekšnieka pilnvarots darbinieks (turpmāk – darbinieks) lēmumu par naudas līdzekļu piešķiršanu vai atteikumu tos piešķirt, ja patvēruma meklētājam ir pietiekami naudas līdzekļi, pieņem divu darbdienu laikā no šo noteikumu 3.punktā minētā iesnieguma saņemšanas.

5. Darbinieks naudas līdzekļus patvēruma meklētājam izmaksā reizi nedēļā priekšapmaksas veidā (septiņām dienām). Naudas līdzekļu saņemšanai patvēruma meklētājs uzrāda derīgu patvēruma meklētāja personas dokumentu.

6. Naudas līdzekļus, kuri paredzēti patvēruma meklētājam, kas nav sasniedzis 18 gadu vecumu un uzturas pārvaldes patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā (turpmāk – centrs), darbinieks izmaksā:

6.1. viņa pilngadīgajam ģimenes loceklim;

6.2. nepilngadīgās personas bez pavadības likumiskajam pārstāvim.

7. Ja patvēruma meklētājs bez darbinieka atļaujas atstājis centru uz laiku, ilgāku par 48 stundām, darbiniekam ir tiesības, izvērtējot patvēruma meklētāja prombūtnes faktiskos apstākļus, pieņemt lēmumu neizmaksāt naudas līdzekļus par patvēruma meklētāja prombūtnes laiku.

8. Patvēruma meklētājam ir tiesības apstrīdēt šo noteikumu 4. un 7.punktā minētos lēmumus, iesniedzot attiecīgu iesniegumu pārvaldes priekšniekam viena mēneša laikā no šo lēmumu spēkā stāšanās dienas.

9. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2005.gada 8.februāra noteikumus Nr.119 "Noteikumi par uztura, higiēnas un pirmās nepieciešamības preču iegādes izdevumu apmēru patvēruma meklētājam un šo izdevumu segšanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 27.nr.).

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Padomes 2003.gada 27.janvāra Direktīvas 2003/9/EK, kas nosaka obligātos standartus patvēruma meklētāju uzņemšanai.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Iekšlietu ministre L.Mūrniece
01.01.2014