Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru prezidenta rīkojums Nr.14

Rīgā 2010.gada 12.janvārī

Par darba grupu likuma "Par miruša cilvēka ķermeņa aizsardzību un cilvēka audu un orgānu izmantošanu medicīnā" 7.1 panta otrajā un trešajā daļā minēto Ministru kabineta noteikumu izstrādei

1. Lai nodrošinātu likuma "Par miruša cilvēka ķermeņa aizsardzību un cilvēka audu un orgānu izmantošanu medicīnā" 7.1 panta otrajā un trešajā daļā minēto Ministru kabineta noteikumu izstrādi, izveidot darba grupu šādā sastāvā:

Darba grupas vadītājs

M.Rāzna - Iekšlietu ministrijas Juridiskā departamenta direktors

Darba grupas locekļi:

S.Pablaka - Veselības ministrijas Veselības aprūpes departamenta Veselības aprūpes organizācijas nodaļas vadītāja vietniece

A.Počepko - Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Sabiedriskās drošības biroja Kontroles un koordinācijas nodaļas Ārējo dienestu grupas vecākais inspektors

I.Rinča - Iekšlietu ministrijas Juridiskā departamenta Normatīvo aktu nodaļas juriskonsulte

I.Stikāne - Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas Pašvaldību attīstības departamenta Pašvaldību darbības analīzes un metodoloģijas nodaļas vecākā referente

I.Šķiņķe - Veselības ministrijas Administratīvi juridiskā departamenta Juridiskās nodaļas juriskonsulte

I.Zālītis - Iekšlietu ministrijas Nozares politikas departamenta Politikas plānošanas nodaļas vecākais referents

2. Darba grupas vadītājam, ja nepieciešams, dalībai darba grupā ir tiesības pieaicināt arī citus speciālistus un ekspertus.

3. Darba grupai izstrādāt un iekšlietu ministram līdz 2010.gada 30.aprīlim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā šā rīkojuma 1.punktā minētos noteikumu projektus.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

12.01.2010