Darbības ar dokumentu

Precizējot iepriekš publicēto

Ministru kabineta rīkojuma nr.601

"Par nekustamo īpašumu Rīgā, Ausekļa ielā 9" (Latvijas Vēstnesis, 31.10.1995, nr.168) 1.punkta pareizā redakcija ir šāda:

"1. Saskaņā ar Ministru kabineta 1995.gada 14.marta rīkojuma nr.117 "Par valsts īpašuma objektu nodošanu Valsts īpašuma fondam" (Latvijas Vēstnesis, 1995, 45., 90., 170.nr.) pielikuma sadaļas "Izglītības un zinātnes ministrija" 17.punktu saglabāt valsts īpašumā nekustamo īpašumu Rīgā, Ausekļa ielā 9 (grupa 11, grunts 164), un nodot to Rīgas Tehniskās universitātes valdījumā."

Valsts kancelejas Lietvedības departaments

25.10.1995