Darbības ar dokumentu

Ārlietu ministrijas dienesta informācija Nr.41/5-20

Rīgā 2010.gada 5.janvārī

Par Konvencijas spēkā stāšanos

Ārlietu ministrija informē, ka 2010.gada 1.martā starp Latvijas Republiku un Rumāniju stāsies spēkā 1980.gada 25.oktobra Konvencija par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem.

Konvencijas teksts angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā publicēts laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 2001.gada 23.oktobrī, Nr.151 (2538).

Ārlietu ministrijas Juridiskā departamenta direktora p.i. I.Bīlmane