Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Latvijas Republikas Vērtspapīru tirgus komisija rīkojums Nr.4

Rīgā 1997. gada 4. martā

Par privatizējamo valsts īpašuma objektu vērtspapīru reģistrāciju un atļaujas saņemšanu to laišanai publiskajā apgrozībā

Pamatojoties uz likuma "Par Vērtspapīru tirgus komisiju" 7. panta 1. punktu, likuma "Par vērtspapīriem" 5. panta 4. daļu un līdz Vērtspapīru tirgus komisijas padomes iecelšanai Saeimā, noteikt tālākminēto pagaidkārtību, kādā notiek privatizēto valsts īpašuma objektu akciju reģistrācija un atļaujas saņemšana to laišanai publiskajā apgrozībā, ja kā privatizācijas paņēmieni tiek izmantoti objekta pārveidošana akciju sabiedrībā ar vienlaicīgu akciju pārdošanu un valsts akciju sabiedrību akciju pārdošana, paredzot vienu no akciju kvotām šajos paņēmienos pārdošanai publiskajā piedāvājumā, un ja privatizācija notika ar a/s "Privatizācijas aģentūra" (turpmāk PA) starpniecību:

1. Pēc publiskās akciju sabiedrības reģistrācijas Uzņēmumu reģistrā PA 10 dienu laikā iesniedz Vērtspapīru tirgus komisijā šādus dokumentus:

1.1. Vērtspapīru tirgus komisijai adresētu vēstuli. Vēstulē jāiekļauj pievienoto dokumentu saraksts, un tā jāiesniedz divos oriģināleksemplāros;

1.2. Valsts īpašuma objekta privatizācijas noteikumus;

1.3. PA valdes lēmumu par akciju kontrolpaketes pircēja apstiprināšanu, ja akciju kontrolpaketes pārdošana bija paredzēta privatizācijas noteikumos;

1.4. Izveidotās akciju sabiedrības statūtus un reģistrācijas apliecību;

1.5. Izveidotās akciju sabiedrības pēdējo PA pieejamo uzņēmuma bilanci.

2. Vērtspapīru tirgus komisija 10 dienu laikā pieņem lēmumu par akciju reģistrāciju un atļaujas izsniegšanu to laišanai publiskajā apgrozībā.

Lēmumu noformē ar Vērtspapīru tirgus komisijas rīkojumu, kuru paraksta komisijas priekšsēdētājs.

Papildus tiek noformēta emisijas apliecība, kur jānorāda:

- rīkojuma numurs, uz kura pamata tiek izsniegta emisijas apliecība;

- apliecības numurs;

- emitenta nosaukums;

- emitenta juridiskā adrese;

- vērtspapīru daudzums (gabalos) un emisijas apjoms (latos);

- akciju kategorija, veids un nominālvērtība.

Emisijas apliecība ir uz Vērtspapīru tirgus komisijas veidlapas rakstīta vēstule, kuru paraksta komisijas priekšsēdētājs.

Akciju publisko laidienu reģistrē speciālā šim nolūkam iekārtotā žurnālā un paziņo par to akciju sabiedrībai.

3. Pēc akciju reģistrācijas un atļaujas saņemšanas to laišanai publiskajā apgrozībā Vērtspapīru tirgus komisijā akciju sabiedrībai 5 darba dienu laikā jāiesniedz reģistrācijas pieteikums Latvijas Centrālajā depozitārijā.

4. PA ik mēnesi pēc privatizācijas objektu privatizācijas noteikumu apstiprināšanas rakstiski informē Vērtspapīru tirgus komisiju par privatizējamo valsts īpašuma objektu vērtspapīru publisko piedāvājumu un par pieņemtiem PA valdes lēmumiem par akciju publiskā piedāvājuma rezultātu apstiprināšanu, ja tāda kvota bija noteikta privatizācijas noteikumos.

Priekšsēdētājs V.Gustsons

04.03.1997