Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Darbības ar dokumentu
Tiesību akts: spēkā esošs

Nacionālās Radio un televīzijas padomes lēmums Nr.8

1995.gada 18.oktobrī

Par raidorganizāciju pārreģistrācijas kārtību

Pamatojoties uz 1995.gada 8.septembra "Radio un televīzijas likuma" Pārejas noteikumu 4.punktu, lai apzinātu Latvijas valsts teritorijā funkcionējošos elektroniskos sabiedrības saziņas līdzekļus, turpmāk tekstā "raidorganizācijas", un veiktu to pārreģistrāciju, padome nolēma:

Apstiprināt Latvijā funkcionējošo raidorganizāciju sekojošu pārreģistrācijas kārtību:

1. Raidorganizācijām ir jāiesniedz padomei sekojoši dokumenti:

- Padomei adresēts pieteikums,

- Uzņēmuma reģistrācijas apliecības noraksts,

- Statūtu noraksts,

- Masu informācijas līdzekļu reģistrācijas apliecības noraksts,

- Raidīšanas atļaujas kopija,

- "Radio un televīzijas likuma" 11.panta 5.daļā minētie dokumenti.

2. Iepriekšminētie dokumenti ir jāiesniedz padomes sekretariātā ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc šī lēmuma publikācijas "Latvijas Vēstnesī".

3. Raidorganizācijas tiks vērtētas pēc iesniegto dokumentu izpētes 30 dienu laikā un, ja netiks konstatēti šķēršļi raidorganizācijas pārreģistrācijai, apraides atļauja (licence) tiks izsniegta uz termiņu līdz padomes rīkoto konkursu rezultātu spēkā stāšanās uz laika posmu ne ilgāku par 1 kalendāro gadu. Raidorganizācijas, kuru pieteikumi netiks iesniegti šajā lēmumā paredzētajā kārtībā vai būs nepilnīgi, netiks pārreģistrēti un iepriekšējās licences tiks anulētas.

4. Pēc attiecīgo dokumentu izpētes padome rakstiski 10 dienu laikā paziņos pieņemto lēmumu raidorganizācijai.

Padomes priekšsēdētājs O.Rubenis

Sekretariāta vadītāja M.Dzalba

18.10.1995