Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Lēmums Nr.2336

Rīgā 19.09.1995.(prot.nr.57, 23.§) 

Par grozījumiem Rīgas Domes 28.08.1995. lēmumā nr.2245 "Par vēlēšanu iecirkņu Latvijas Republikas 6. Saeimas vēlēšanām izveidošanu Rīgā"

Rīgas Dome nolemj:

Izdarīt grozījumus Rīgas Domes 28.08.1995. lēmumā nr.2245 "Par vēlēšanu iecirkņu Latvijas Republikas 6. Saeimas vēlēšanām izveidošanu Rīgā" (prot.nr.54, 4.§), mainot 1. punktā minēto vēlēšanu iecirkņa adresi "Akas ielā 2" uz "Akas ielā 1".

Domes priekšsēdētāja vietnieks O.Batarevskis

19.09.1995