Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.28

Rīgā 2009.gada 8.decembrī (prot. Nr.22, 4.§)

Grozījumi Rīgas domes 2008.gada 2.septembra saistošajos noteikumos Nr.134 "Kārtība bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai 1.klasē Rīgas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 4.punktu
un 43.panta trešo daļu un Izglītības likuma 17.panta pirmo daļu

1. Izdarīt Rīgas domes 2008.gada 2.septembra saistošajos noteikumos Nr.134 "Kārtība bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai 1.klasē Rīgas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs" šādus grozījumus:

1.1. aizstāt saistošo noteikumu tekstā nosaukumu "Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departaments" (attiecīgā locījumā) ar nosaukumu "Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments" (attiecīgā locījumā);

1.2. izteikt saistošo noteikumu 1.pielikumu jaunā redakcijā.

2. Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt saistošo noteikumu publicēšanu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", norādot, ka ar saistošo noteikumu 1.pielikumu var iepazīties Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Rīgas pašvaldības portālā www.riga.lv, reorganizējamā Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta mājas lapā www.ijsd.riga.lv.

3. Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments ir atbildīgs par saistošo noteikumu izpildes novērošanu.

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

Rīgā 2009.gada 10.decembrī

Ar saistošo noteikumu Nr.28 1.pielikumu var iepazīties Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Rīgas pašvaldības portālā www.riga.lv , reorganizējamā Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta mājas lapā www.ijsd.riga.lv.

01.01.2010