Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Operatīvās darbības likumā

Izdarīt Operatīvās darbības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 1.nr.; 1995, 18.nr.; 1997, 15.nr.; 2002, 16.nr.; 2005, 14., 22.nr.; 2007, 22.nr.; 2009, 9.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 6.panta pirmās daļas 10.punktu šādā redakcijā:

"10) operatīvā personas paustās vai uzglabātās informācijas satura iegūšana no tehniskajiem līdzekļiem;".

2. 7.pantā:

papildināt otrās daļas otro teikumu ar vārdiem "ja šajā likumā nav paredzēts citādi";

aizstāt ceturtās daļas pirmajā teikumā vārdus "operatīvā informācijas iegūšana no tehniskajiem līdzekļiem" ar vārdiem "operatīvā personas paustās vai uzglabātās informācijas satura iegūšana no tehniskajiem līdzekļiem".

3. 9.pantā:

izslēgt panta nosaukumā vārdus "(operatīvā aptauja, operatīvā uzziņa, operatīvā noskaidrošana)";

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Operatīvā izzināšana ir operatīvās darbības subjektu amatpersonu atklāta vai maskēta darbība, kuras gaitā ar operatīvās aptaujas, operatīvās uzziņas, operatīvās datu iegūšanas no elektroniskās informācijas sistēmām, operatīvās noskaidrošanas un operatīvās ziņu iegūšanas no kredītiestādēm vai finanšu iestādēm palīdzību tiek iegūta informācija par faktiem, personām un lietām.";

papildināt pantu ar piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

"(5) Operatīvo datu iegūšanu no elektroniskās informācijas
sistēmām - tas ir, tādu datu iegūšanu, kuru saglabāšana noteikta likumā un kuri neatklāj personas paustās vai uzglabātās informācijas saturu, - veic ar operatīvās darbības subjekta iestādes vadītāja (priekšnieka) vai viņa pilnvarotas amatpersonas akceptu, pieprasot datus no fiziskajām vai juridiskām personām, kuras, izmantojot elektroniskās informācijas sistēmas, tos apstrādā, uzglabā vai pārraida.

(6) Operatīvo ziņu iegūšanu no kredītiestādēm vai finanšu
iestādēm - tas ir, kredītiestāžu vai finanšu iestāžu rīcībā esošo neizpaužamo ziņu vai dokumentu, kuri satur šādas ziņas, pieprasīšanu un iegūšanu vai darījuma pārraudzības pieprasīšanu kredītiestādes vai finanšu iestādes klienta kontā uz noteiktu laiku - veic ar Augstākās tiesas priekšsēdētāja vai viņa īpaši pilnvarota Augstākās tiesas tiesneša akceptu. Pārraudzīt darījumu kredītiestādes vai finanšu iestādes klienta kontā var uz laiku līdz trim mēnešiem, bet, ja nepieciešams, šo termiņu uz laiku līdz trim mēnešiem var pagarināt Augstākās tiesas priekšsēdētājs vai viņa īpaši pilnvarots Augstākās tiesas tiesnesis."

4. 17.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"17.pants. Operatīvā korespondences kontrole, operatīvā personas paustās vai uzglabātās informācijas satura iegūšana no tehniskajiem līdzekļiem un operatīvā sarunu noklausīšanās";

izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

"2) operatīvā personas paustās vai uzglabātās informācijas satura iegūšana no tehniskajiem līdzekļiem - tas ir, informācijas noņemšana vai kopēšana no personu īpašumā vai rīcībā esošajām elektroniskajām un cita veida informācijas glabāšanas ierīcēm un informācijas kanāliem;".

5. Aizstāt 20.panta otrās daļas pirmajā teikumā skaitli "9." ar skaitli un vārdiem "9.pantā (izņemot tā sestajā daļā minētos pasākumus)".

Likums stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2009.gada 10.decembrī.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2009.gada 30.decembrī