Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.1535

Rīgā 2009.gada 22.decembrī (prot. Nr.89 97.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 8.maija noteikumos Nr.188 "Saimnieciskās darbības rezultātā zivju resursiem nodarītā zaudējuma noteikšanas un kompensācijas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma 6.panta piekto daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2001.gada 8.maija noteikumos Nr.188 "Saimnieciskās darbības rezultātā zivju resursiem nodarītā zaudējuma noteikšanas un kompensācijas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2001, 73.nr.; 2004, 4.nr.; 2006, 86.nr.; 2008, 183.nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 6.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"6. Zivsaimniecisko ekspertīzi, kas nepieciešama zivju resursiem nodarītā zaudējuma novērtēšanai un zaudējuma aprēķinam, veic valsts zinātniskais institūts "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts" (turpmāk - institūts) vai cita juridiskā persona, kuras nolikumā vai statūtos ir paredzēts zinātniskās pētniecības darbs. Ja ekspertīzi neveic institūts, bet cita juridiskā persona, tā veiktās ekspertīzes materiālus iesniedz institūtā izvērtēšanai un institūta atzinumu pievieno zivsaimnieciskās ekspertīzes materiāliem. Zivsaimnieciskajā ekspertīzē:";

1.2. aizstāt 16.punkta otrajā teikumā vārdus "valsts aģentūra "Latvijas Zivju resursu aģentūra" (turpmāk - Latvijas Zivju resursu aģentūra)" ar vārdu "institūts";

1.3. aizstāt 28.punkta otrajā teikumā vārdus "Latvijas Zivju resursu aģentūrai" ar vārdu "institūtam";

1.4. izteikt 29.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"29.2. samaksājot kompensāciju nodarītā zaudējuma apmērā par zivju mazuļu izaudzēšanu un ielaišanu attiecīgajā ūdenstilpē. Zivju mazuļu ielaišanu noformē ar zivju mazuļu ielaišanas aktu, ko sastāda saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā uzskaitāmi un ielaižami dabiskajās ūdenstilpēs zivju resursu atražošanai un pavairošanai paredzētie zivju mazuļi. Ar zivju mazuļu audzēšanu un ielaišanu ūdenstilpēs zivju resursiem nodarītā zaudējuma kompensēšanai nodarbojas Zvejniecības likuma 21.panta otrajā daļā minētās zivju audzētavas un institūts;";

1.5. aizstāt 29.3.apakšpunkta otrajā teikumā vārdu "aģentūras" ar vārdu "institūta".

2. Noteikumi stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministrs J.Dūklavs

01.01.2010