Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.1531

Rīgā 2009.gada 22.decembrī (prot. Nr.89 109.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 20.augusta noteikumos Nr.367 ''Kārtība, kādā reģistrējamas saimnieciskās darbības vietas darbam ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem, to obligātās provēšanas un marķēšanas kārtība un neprovētu dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu uzglabāšanas kārtība"

Izdoti saskaņā ar likuma ''Par valsts proves uzraudzību" 27.panta 1.punktu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2002.gada 20.augusta noteikumos Nr.367 "Kārtība, kādā reģistrējamas saimnieciskās darbības vietas darbam ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem, to obligātās provēšanas un marķēšanas kārtība un neprovētu dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu uzglabāšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2002, 119.nr.; 2006, 64.nr.; 2009, 57.nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 2.punktā vārdus ''Valsts proves uzraudzības inspekcijā (turpmāk - inspekcija)" ar vārdiem ''valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Latvijas proves birojs" (turpmāk - birojs)";

1.2. izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

"3. Birojs reģistrē saimnieciskās darbības vietas, izņemot komercizstādēs, gadatirgos un citos pasākumos, kuros notiek izbraukumu tirdzniecība, uztur saimnieciskās darbības vietu reģistru un ievieto to biroja mājaslapā internetā (turpmāk - internets).'';

1.3. aizstāt noteikumu tekstā vārdu "inspekcija" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "birojs" (attiecīgā locījumā);

1.4. svītrot 7.4.apakšpunktā vārdu "lombards";

1.5. izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

"8. Lai reģistrētu saimnieciskās darbības vietu un saņemtu lietotāja vārdu un paroli, saimnieciskās darbības veicējs iesniedz birojā iesniegumu. Iesniegumā norāda šo noteikumu 7.2., 7.3., 7.4., 7.5. un 7.8.apakšpunktā minētās ziņas, kā arī to, vai šo noteikumu 7.3. un 7.8.apakšpunktā minētās ziņas ir publicējamas. Saimnieciskās darbības veicējs apliecina, ka ir informēts par normatīvajos aktos noteiktajām prasībām noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas iespēju novēršanai un apņemas tās ievērot.";

1.6. svītrot 10.punktu;

1.7. aizstāt 39.1. un 39.2.apakšpunktā vārdus "telpās (vietās)" ar vārdu "vietās";

1.8. svītrot 40.punktā vārdus "stingrās uzskaites";

1.9. svītrot 42., 43., 44., 45. un 46.punktu;

1.10. izteikt 47.punktu šādā redakcijā:

"47. Izlietotās kvītis saimnieciskās darbības veicējs uzglabā divus gadus.";

1.11. svītrot 48. un 49.punktu;

1.12. aizstāt 54., 55., 56. un 57.punkta ievaddaļā vārdus "aizpilda šādus kvīts rekvizītus" ar vārdiem "norāda šādu informāciju";

1.13. aizstāt 58.punkta ievaddaļā vārdus "atbilstoši inspekcijas iesnieguma kvītij aizpilda šādus rekvizītus" ar vārdiem "atbilstoši inspekcijas iesnieguma kvītij norāda šādu informāciju";

1.14. aizstāt 59.punkta ievaddaļā vārdus "aizpilda šādus kvīts rekvizītus" ar vārdiem "norāda šādu informāciju";

1.15. izteikt 61.punktu šādā redakcijā:

"61. Kvītis dārgmetālu un dārgakmeņu izstrādājumu izgatavošanai un remontam aizpilda divos eksemplāros. Pirmo eksemplāru izsniedz pasūtītājam, otrais atrodas dārgmetālu izstrādājumu izgatavošanas vietā.";

1.16. aizstāt 64., 65. un 66.punkta ievaddaļā vārdus "aizpilda šādus kvīts rekvizītus" ar vārdiem "norāda šādu informāciju";

1.17. izteikt 67. un 68.punktu šādā redakcijā:

"67. Kvītis dārgmetālu un dārgakmeņu izstrādājumu iepirkšanai (pieņemšanai realizācijā) aizpilda divos eksemplāros. Pirmo eksemplāru glabā kopā ar izstrādājumiem, otro eksemplāru izsniedz piegādātājam.

68. Kvīti dārgmetālu un dārgakmeņu izstrādājumu uzglabāšanai aizpilda vienā eksemplārā, un to glabā kopā ar izstrādājumiem."

2. Noteikumi stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Finanšu ministrs E.Repše

01.01.2010