Darbības ar dokumentu

Darbības ar dokumentu
Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr.865

Rīgā 2009.gada 16.decembrī (prot. Nr.88 97.§)

Par zemes vienības pirkšanu valsts autoceļa A1 Rīga (Baltezers)-Igaunijas robeža (Ainaži) posmā Saulkrastu apvedceļš

1. Atļaut Satiksmes ministrijai pirkt zemes vienību "Sniedziņi A" (zemes vienības kadastra apzīmējums 6676 014 0208) 7082 m2 platībā Limbažu novada Skultes pagastā, kas izmantota valsts autoceļa A1 Rīga (Baltezers)-Igaunijas robeža (Ainaži) posma Saulkrastu apvedceļš būvniecības projekta īstenošanai.

2. Satiksmes ministrijai:

2.1. šā rīkojuma 1.punktā minēto zemes vienību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ierakstīt zemesgrāmatā uz valsts vārda Satiksmes ministrijas personā;

2.2. izdevumus, kas saistīti ar šā rīkojuma 1.punktā minētās zemes vienības pirkšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā, segt no valsts budžetā 2009.gadam Satiksmes ministrijas valsts budžeta programmai 29.00.00 "Kohēzijas fonda finansēto projektu ieviešana autoceļu jomā" paredzētajiem līdzekļiem.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Satiksmes ministrs K.Gerhards

16.12.2009