Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta instrukcija Nr.18

Rīgā 2009.gada 8.decembrī (prot. Nr.87 4.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 13.februāra instrukcijā Nr.2 "Ierēdņa darbības un tās rezultātu novērtēšanas kārtība"

Izdota saskaņā ar Valsts civildienesta likuma 35.panta otro un trešo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2001.gada 13.februāra instrukcijā Nr.2 "Ierēdņa darbības un tās rezultātu novērtēšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2001, 27.nr.; 2004, 94.nr.; 2009, 72.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

"3. Ierēdņa darbību un tās rezultātus reizi gadā - pārbaudes termiņa beigās un kārtējā novērtēšanā - novērtē tiešais vadītājs vai iestādes vadītāja izveidota pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisija (turpmāk - komisija). Komisijas sastāvā ir ierēdņa tiešais vadītājs, kas vada komisiju, iestādes speciālists personālvadības jautājumos, kā arī citas personas pēc iestādes vadītāja ieskatiem."

2. Izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

"6. Ierēdņa tiešais vadītājs vai komisijas vadītājs nosaka novērtēšanas intervijas laiku un vietu un nodrošina ierēdnim iespēju tai sagatavoties."

3. Svītrot 7.punktu.

4. Izteikt 8., 9., 10. un 11.punktu šādā redakcijā:

"8. Ierēdnis aizpilda novērtēšanas veidlapu (pielikums), ņemot vērā tiesību aktos un iepriekšējā novērtēšanas veidlapā noteiktos uzdevumus un to izpildes rezultātus. Līdz vienošanās panākšanai par ierēdņa darbības un tās rezultātu novērtējumu dokumentu aprite notiek elektroniski.

9. Novērtēšanas intervijas laikā ierēdnis un tiešais vadītājs vai komisija, argumentējot viedokļus, pārrunā jautājumus, kas minēti novērtēšanas veidlapā. Ja intervijas laikā tiešā vadītāja vai komisijas viedoklis atšķiras no novērtēšanas veidlapā sniegtajām atbildēm, tiešais vadītājs vai komisija norāda atšķirības attiecīgās novērtēšanas veidlapas sadaļā "Piezīmes intervijas laikā".

10. Tiešais vadītājs vai komisija, pamatojoties uz darba uzdevumu izpildes analīzi un ievērojot attiecīgajam ierēdņa amatam nepieciešamo prasmju īpatsvaru, novērtēšanas veidlapas V sadaļā "Darbības un tās rezultātu novērtējums" sniedz ierēdņa darbības un tās rezultātu novērtējumu.

11. Novērtēšanas veidlapu paraksta tiešais vadītājs vai komisijas locekļi un ierēdnis, apliecinot, ka ir iepazinies ar to. Ierēdņa darbības un tās novērtēšanas rezultātus apstiprina iestādes vadītājs. Ja novērtē iestādes vadītāja darbību, darbības un tās novērtēšanas rezultātus apstiprina attiecīgais ministrs, bet Valsts kancelejas direktora darbības un tās novērtēšanas rezultātus apstiprina Ministru prezidents."

5. Izteikt 12.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Aizpildītā novērtēšanas veidlapa glabājas iestādes personālvadības struktūrvienības lietvedībā."

6. Aizstāt 19.punktā vārdu "protokolā" ar vārdu "veidlapā".

7. Papildināt noteikumus ar IV nodaļu šādā redakcijā:

"IV. Noslēguma jautājums

20. Novērtējumam, kas veikts, aizpildot novērtēšanas veidlapas un protokolu, ir tāds pats juridiskais spēks kā novērtējumam, kas veikts, aizpildot novērtēšanas veidlapu."

8. Izteikt 1.pielikumu šādā redakcijā:


"Pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 13.februāra
instrukcijai Nr.2

9. Svītrot 2.pielikumu.

Ministru prezidenta vietā - satiksmes ministrs K.Gerhards

Tieslietu ministrs M.Segliņš

23.12.2009