Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Finanšu ministrijas lēmums Nr.349

Rīgā 2009.gada 10.decembrī

Par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu reliģiskajai organizācijai "PŪRES EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE"

Saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likuma 7.panta pirmo daļu Finanšu ministrija ir saņēmusi reliģiskās organizācijas "PŪRES EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE" iesniegumu un pārējos šā panta otrajā un trešajā daļā minētos dokumentus.

Finanšu ministrija ir saņēmusi Sabiedriskā labuma komisijas 2009.gada 2.decembra atzinumu Nr.23-2009/303 ar ieteikumu piešķirt šai reliģiskajai organizācijai sabiedriskā labuma organizācijas statusu, pamatojoties uz Sabiedriskā labuma organizāciju likuma 5.panta pirmo daļu. Atzinumā ir konstatēts, ka reliģiskās organizācijas "PŪRES EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE" iesniegtie dokumenti atbilst Sabiedriskā labuma organizāciju likuma 7.panta pirmajā un otrajā daļā noteiktajam un reliģiskās organizācijas "PŪRES EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE" darbība atbilst sabiedriskā labuma organizācijas darbības būtībai.

Pamatojoties uz Sabiedriskā labuma komisijas 2009.gada 2.decembra atzinumu Nr.23-2009/303, Finanšu ministrija saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likuma 5.panta pirmo daļu nolemj piešķirt sabiedriskā labuma organizācijas statusu reliģiskajai organizācijai "PŪRES EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE" (reģistrēta Uzņēmumu reģistra reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā 1991.gada 19.martā, reģ. Nr.99500002517, juridiskā adrese: Pūres pagasts, Tukuma rajons).

Reliģiskās organizācijas "PŪRES EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE" sabiedriskā labuma darbības veidi:

- labdarība;

- kultūras veicināšana.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un 79.panta pirmo daļu šo lēmumu viena mēneša laikā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rīgā, Antonijas ielā 6, LV-1010).

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks nodokļu, muitas un grāmatvedības jautājumos D.Tauriņš

10.12.2009