Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.02.2013. - 31.12.2013. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2013. gada 17. septembra noteikumus Nr. 852 "Rīgas Uzņēmējdarbības koledžas maksas pakalpojumu cenrādis".
Ministru kabineta noteikumi Nr.1439

Rīgā 2009.gada 15.decembrī (prot. Nr.88 30.§)
Rīgas Uzņēmējdarbības koledžas maksas pakalpojumu cenrādis

(Noteikumu nosaukums MK 29.01.2013. noteikumu Nr.57 redakcijā)

Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 5.panta devīto daļu

1. Noteikumi nosaka Rīgas Uzņēmējdarbības koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.

2. Rīgas Uzņēmējdarbības koledža sniedz maksas pakalpojumus saskaņā ar cenrādi (pielikums).

3. Noteikumi stājas spēkā 2010.gada 2.janvārī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
Pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 15.decembra noteikumiem Nr.1439
Rīgas Uzņēmējdarbības koledžas maksas pakalpojumu cenrādis

(Pielikums MK 29.01.2013. noteikumu Nr.57 redakcijā)

Nr.
p.k.

Maksas pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN
(Ls)

PVN
(Ls) *

Cena ar PVN (Ls)

1.Koledžas dienesta viesnīcas īres maksa    
1.1.izglītojamiem, kas mācās vai studē budžeta grupā

viena vieta mēnesī

9,00

0,00

9,00

1.2.izglītojamiem, kas mācās vai studē budžeta grupā un ir bāreņi, bez vecāku gādības palikuši bērni, bērni no daudzbērnu ģimenēm, un izglītojamiem, kuru ģimenēm piešķirts trūcīgās ģimenes statuss, līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai

viena vieta mēnesī

4,50

0,00

4,50

1.3.citām personām

viena vieta mēnesī

20,00

0,00

20,00

1.4.īslaicīga gultas vietas īre (līdz septiņām diennaktīm) citām personām

viena vieta diennaktī

5,00

0,00

5,00

2.Kancelejas pakalpojumi    
2.1.arhīva dokumentu, izziņu sagatavošana un izsniegšana

viens komplekts

3,00

0,00

3,00

2.2.ar mācību procesu saistītās dokumentācijas dublikāta izdruku izsniegšana

viena vienība

3,00

0,00

3,00

2.3.reflektantu dokumentu pieņemšana un reģistrēšana

viens reflektants

3,00

0,00

3,00

3.Vērtējums par iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanu    
3.1.iesniegto dokumentu izvērtēšana un lēmuma sagatavošana

vienai personai

32,89

0,00

32,89

3.2.pārbaudījumi    
3.2.1.ieskaite

viena ieskaite

2,63

0,00

2,63

3.2.2.eksāmens

viens eksāmens

5,25

0,00

5,25

3.2.3.praktisko darba iemaņu pārbaude

viena pārbaude

21,00

0,00

21,00

Piezīme. * Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 59.panta pirmo daļu.

01.02.2013