Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 06.10.2012. - 31.12.2013. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2013. gada 10. septembra noteikumus Nr. 788 "Daugavpils medicīnas koledžas maksas pakalpojumu cenrādis".
Ministru kabineta noteikumi Nr.1433

Rīgā 2009.gada 15.decembrī (prot. Nr.88 24.§)
Noteikumi par Daugavpils medicīnas koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi
Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 5.panta devīto daļu

1. Noteikumi nosaka Daugavpils medicīnas koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.

2. Daugavpils medicīnas koledža sniedz maksas pakalpojumus saskaņā ar cenrādi (pielikums).

3. Noteikumi stājas spēkā 2010.gada 2.janvārī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
Pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 15.decembra noteikumiem Nr.1433
Daugavpils medicīnas koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādis

(Pielikums MK 02.10.2012. noteikumu Nr.674 redakcijā)

Nr.p.k.

Maksas pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN (Ls)

PVN (Ls)

Cena ar PVN (Ls)

1. Dienesta viesnīcas pakalpojumi  

  

  

  

1.1. īres maksa
1.1.1. izglītojamiem, kas mācās vai studē budžeta grupā
1.1.1.1. viens īrnieks istabā istaba mēnesī

30,00

0,00*

30,00

1.1.1.2. divi īrnieki istabā vieta mēnesī

15,00

0,00*

15,00

1.1.1.3. trīs īrnieki istabā
(atvieglojumi 50 % apmērā bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, bērniem no daudzbērnu ģimenēm un izglītojamiem, kuru ģimenei piešķirts trūcīgās ģimenes statuss, līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai)
vieta mēnesī

10,00

0,00*

10,00

1.1.2. citām personām istaba mēnesī

 34,64

 7,27

 41,91

1.1.3. īslaicīga istabas īre (līdz septiņām diennaktīm) citām personām istaba diennaktī

11,57

2,43

14,00

1.1.4. ārpus mācību laika (vasarā) izglītojamiem, kas mācās vai studē budžeta grupā istaba mēnesī

35,00

0,00*

35,00

1.2. veļas mašīnas izmantošana (izglītojamiem) viena mazgāšana

1,00

0,21

1,21

1.3. datora (ar interneta pieslēgumu) izmantošana
1.3.1. izglītojamiem viena stunda

0,37

0,08

0,45

1.3.2. citām personām viena stunda

0,66

0,14

0,80

2. Kancelejas pakalpojumi  

  

  

  

2.1. kopēšana (A4 formāts) (izglītojamiem) viena lapa

 0,07

0,01

 0,08

2.2. brošēšana ar spirāli (izglītojamiem) viena vienība

 0,66

0,14 

 0,80

2.3. lapas drukāšana (izglītojamiem) viena lapa

 0,10

0,02

 0,12

2.4. faksa aparāta lietošana (izglītojamiem) viena lapa

0,20

0,04

0,24

2.5. arhīva dokumentu, izziņu sagatavošana un izsniegšana        
2.5.1. divu nedēļu laikā viens komplekts

5,00

0,00**

5,00

2.5.2. divu darbdienu laikā viens komplekts

 10,00

 0,00**

 10,00

2.5.3. izziņas izsniegšana viena izziņa

 2,00

 0,00**

 2,00

2.5.4. izziņu tulkošana svešvalodā viena izziņa

6,00

0,00**

6,00

2.6. apliecību sagatavošana un izsniegšana viena vienība

3,00

0,00**

3,00

2.7. ar mācību procesu saistītās dokumentācijas dublikāta izdruku izsniegšana viena vienība

6,00

 0,00**

 6,00

2.8. reflektantu dokumentu pieņemšana un reģistrēšana viens reflektants

4,00

0,00**

4,00

3. Ar mācību procesu saistītie pakalpojumi        
3.1. maksājumi par akadēmisko parādu kārtošanu        
3.1.1. noslēguma pārbaudījums (eksāmens) viens pārbaudījums

11,00

0,00**

11,00

3.1.2. ieskaite (arī atkārtota) viens pārbaudījums

7,50

0,00**

7,50

3.1.3. atkārtota kvalifikācijas darba izstrāde un aizstāvēšana viens kvalifikācijas darbs

100,00

0,00**

100,00

3.2. konsultācijas (ārpus programmā paredzētajām) izglītojamiem, kas mācās vai studē budžeta grupā viena stunda

5,00

0,00**

5,00

3.3. studiju metodisko materiālu sagatavošana viens komplekts

10,00

0,00**

10,00

3.4. mācību kursi (citām personām) viena stunda vienai personai

0,85

0,18

1,03

4. Citi pakalpojumi        
4.1. telpu īre semināriem un citiem pasākumiem kvadrātmetrs stundā

0,23

0,05

0,28

4.2. biroja tehnikas noma vienība stundā

4,14

0,86

5,00

5. Vērtējums par iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanu        
5.1. iesniegto dokumentu izvērtēšana un lēmuma sagatavošana vienai personai

20,28

0,00**

20,28

5.2. pārbaudījumi        
5.2.1. ieskaite viena ieskaite

3,29

0,00**

3,29

5.2.2. eksāmens viens eksāmens

6,56

0,00**

6,56

5.2.3. praktisko darba iemaņu pārbaude viena pārbaude

27,26

0,00**

27,26

Piezīmes.

1. * Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 6.panta pirmās daļas 14.punkta "a" apakšpunktu.

2. ** Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 6.panta pirmās daļas 4.punktu.

06.10.2012