Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 16.11.2012. - 31.12.2013. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2013. gada 17. septembra noteikumus Nr. 888 "Profesionālās izglītības kompetences centra "Rīgas Tehniskā koledža" maksas pakalpojumu cenrādis".
Ministru kabineta noteikumi Nr.1431

Rīgā 2009.gada 15.decembrī (prot. Nr.88 22.§)
Noteikumi par profesionālās izglītības kompetences centra "Rīgas Tehniskā koledža" sniegto maksas pakalpojumu cenrādi

(Noteikumu nosaukums grozīts ar MK 13.11.2012. noteikumiem Nr.761)

Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 5.panta devīto daļu

1. Noteikumi nosaka profesionālās izglītības kompetences centra "Rīgas Tehniskā koledža" sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.

(Grozīts ar MK 13.11.2012. noteikumiem Nr.761)

2. Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Tehniskā koledža" sniedz maksas pakalpojumus saskaņā ar cenrādi (pielikums).

(Grozīts ar MK 13.11.2012. noteikumiem Nr.761)

3. Noteikumi stājas spēkā 2010.gada 2.janvārī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
Pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 15.decembra noteikumiem Nr.1431
Profesionālās izglītības kompetences centra "Rīgas Tehniskā koledža" sniegto maksas pakalpojumu cenrādis

(Pielikums MK 13.11.2012. noteikumu Nr.761 redakcijā)

Nr.
p.k.

Maksas pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN (Ls)

PVN
(Ls)

Cena ar PVN (Ls)

1.Dienesta viesnīcas pakalpojumi    
1.1.īres maksa    
1.1.1.izglītojamiem, kas mācās vai studē budžeta grupā

(atvieglojumi 50 % apmērā bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, bērniem no daudzbērnu ģimenēm un izglītojamiem, kuru ģimenei piešķirts trūcīgās ģimenes statuss, līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai)

viena gultas vieta mēnesī

10,00

0,00*

10,00

1.1.2.koledžas darbiniekiemistaba mēnesī

30,00

0,00*

30,00

1.1.3.īslaicīga gultas vietas īre (līdz septiņām diennaktīm) izglītojamiemviena gultas vieta diennaktī

5,00

0,00*

5,00

1.1.4.ārpus mācību laika (vasarā) izglītojamiem, kas mācās vai studē budžeta grupāviena gultas vieta mēnesī

30,00

0,00*

30,00

1.2.veļas mašīnas izmantošanaviena mazgāšanas reize

1,00

0,21

1,21

1.3.datora (ar interneta pieslēgumu) izmantošana izglītojamiemviena stunda

0,30

0,06

0,36

2.Kancelejas pakalpojumi    
2.1.kopēšana (A4 formāts) (izglītojamiem)viena lapa

0,05

0,01

0,06

2.2.kopēšana (A3 formāts) (izglītojamiem)viena lapa

0,07

0,01

0,08

2.3.brošēšana ar spirāli (izglītojamiem)viena vienība

0,52

0,09

0,61

2.4.lapas izdrukāšana (izglītojamiem)viena lapa

0,10

0,02

0,12

2.5.arhīva dokumentu, izziņu sagatavošana un izsniegšana    
2.5.1.divu nedēļu laikāviens komplekts

3,00

0,00**

3,00

2.5.2.divu darbdienu laikāviens komplekts

8,00

0,00**

8,00

2.5.3.izziņas izsniegšanaviena izziņa

1,50

0,00**

1,50

2.6.apliecību (piemēram, studentu apliecības) sagatavošana un izsniegšanaviena vienība

3,00

0,00**

3,00

2.7.ar izglītības procesu saistītās dokumentācijas dublikāta izdruku izsniegšanaviena vienība

4,00

0,00**

4,00

2.8.reflektantu dokumentu pieņemšana un reģistrēšanaviens reflektants

8,00

0,00**

8,00

3.Ar izglītības procesu saistītie pakalpojumi (maksājumi par akadēmisko parādu kārtošanu)    
3.1.noslēguma pārbaudījums (eksāmens)viens pārbaudījums

11,00

0,00**

11,00

3.2.ieskaite (arī atkārtota)viens pārbaudījums

7,50

0,00**

7,50

3.3.atkārtota kvalifikācijas darba izstrāde un aizstāvēšanaviens kvalifikācijas darbs

130,00

0,00**

130,00

3.4.iestājeksāmensviens eksāmens

10,00

0,00**

10,00

3.5.iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšana    
3.5.1.iesniegto dokumentu izvērtēšana un lēmuma sagatavošanaviens lēmums

11,50

0,00**

11,50

3.5.2.pārbaudījumi    
3.5.2.1.ieskaite (tai skaitā praktisko darba iemaņu pārbaude)viena ieskaite

8,50

0,00**

8,50

3.5.2.2.eksāmens (tai skaitā praktisko darba iemaņu pārbaude)viens eksāmens

12,00

0,00**

12,00

3.5.3.konsultācijaviena konsultācija

11,00

0,00**

11,00

3.6.sagatavošanas kursiviena akadēmiskā stunda

10,00

0,00**

10,00

4.Citi pakalpojumi    
4.1.telpu noma    
4.1.1.semināriem un citiem pasākumiemkvadrātmetrs stundā

0,50

0,11

0,61

4.1.2.sporta un trenažieru zāles izmantošana    
4.1.2.1.visas sporta un trenažieru zāles izmantošanaviena stunda

30,00

6,30

36,30

4.1.2.2.vienai personaiviena stunda

3,00

0,63

3,63

4.1.3.aktu zāleviena stunda

30,00

6,30

36,30

4.2.transportlīdzekļu noma    
4.2.1.kravas automobilisviena stunda

0,25

0,05

0,30

4.2.2.mikroautobuss vai vieglā automašīnaviena stunda

0,17

0,04

0,21

Piezīmes.

1. * Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 6.panta pirmās daļas 14.punkta "a" apakšpunktu.

2. ** Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 6.panta pirmās daļas 4.punktu.

16.11.2012