Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.1429

Rīgā 2009.gada 15.decembrī (prot. Nr.88 16.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 24.oktobra noteikumos Nr.875 "Kārtība, kādā ziņo par PHARE programmas un Pārejas programmas vadībā konstatētajām neatbilstībām"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības finanšu instrumentu
PHARE programmas un Pārejas programmas likuma 17.panta ceturto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2006.gada 24.oktobra noteikumos Nr.875 "Kārtība, kādā ziņo par PHARE programmas un Pārejas programmas vadībā konstatētajām neatbilstībām" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 177.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 4.punktā vārdus "par neatbilstībām attiecīgās programmas vadībā" ar vārdiem "par katru neatbilstību attiecīgās programmas vadībā, kas konstatēta līdz PHARE programmas vai Pārejas programmas slēgšanai".

2. Papildināt III nodaļu ar 17.1 punktu šādā redakcijā:

"17.1 Nacionālā atbildīgā amatpersona katru ceturksni līdz ceturkšņa otrā mēneša pēdējai darbdienai informē Eiropas krāpšanas apkarošanas biroju un Eiropas Komisiju par PHARE programmas un Pārejas programmas vadībā konstatētajām neatbilstībām, kas konstatētas līdz iepriekšējā ceturkšņa beigām, vai informē, ka neatbilstības programmu vadībā nav konstatētas, ja attiecīgajā pārskata periodā nav saņemti sākotnējie neatbilstību pārskati."

3. Svītrot IV nodaļu.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Finanšu ministrs E.Repše

22.12.2009