Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Latvijas Bankas padomes lēmums Nr.30/6.

Rīgā 1996.gada 11.janvārī

Par izmaiņām Latvijas Bankas padomes 1993.gada 21.septembra lēmumā nr.10/9 "Par komercbanku un citu kredītiestāžu gada pārskatu, bilanču, peļņas un zaudējumu aprēķinu vispārējiem principiem"

Latvijas Bankas padome nolemj:

1. Papildināt "Norādījumu par kredītiestāžu gada pārskatiem" 5.daļas "Paskaidrojumi par bilances un ārpusbilances posteņiem" sadaļas "Aktīvi":

1.1. 9.punktu "Nemateriālie ieguldījumi" pēc pirmā teikuma ar šādu tekstu:

"Jāparāda arī pamatlīdzekļu(t.sk. nomāto) remonta un citi izdevumi, kas saistīti ar to uzturēšanu darba kārtībā vai saglabāšanu, ja šos izdevumus noraksta pakāpeniski.";

1.2. 10.punktu "Pamatlīdzekļi" - ar šādu tekstu:

", iekļaujot šo pamatlīdzekļu rekonstrukcijas, uzlabošanas vai atjaunošanas izmaksas, kuras mainījušas pamatlīdzekļu ekonomiskos rādītājus. Šeit uzrādāmas arī nomāto pamatlīdzekļu rekonstrukcijas, uzlabošanas vai atjaunošanas izmaksas, kuras mainījušas pamatlīdzekļu ekonomiskos rādītājus.";

1.3. 12.punktu "Pārējie aktīvi otro teikumu ar šādu tekstu:

", kā arī nomāto pamatlīdzekļu rekonstrukcijas, uzlabošanas vai atjaunošanas izmaksas, ja pamatlīdzekļu nomas līgumā paredzēta šo izmaksu kompensācija."

2. Papildināt "Paskaidrojumu par kredītiestāžu bilances, peļņas un zaudējumu aprēķina vispārējās shēmas" sadaļas "Bilance. Aktīvi":

2.1. 9.punktu "Nemateriālie ieguldījumi" pēc pēc pirmā teikuma - ar šādu tekstu

"Jāparāda arī pamatlīdzekļu (t.sk. nomāto) remonta un citi izdevumi, kas saistīti ar to uzturēšanu darba kārtībā vai saglabāšanu, ja šos izdevumus noraksta pakāpeniski.";

2.2. 9.punktu "Nemateriālie ieguldījumi" 2450.posteni "Nemateriālie ieguldījumi - ar šādu tekstu:

", kā arī pamatlīdzekļu (t.sk. nomāto) remonta un citi izdevumi, kas saistīti ar to uzturēšanu kārtībā vai saglabāšanu,ja šos izdevumus noraksta pakāpeniski.";

2.3. 10.punktu "Pamatlīdzekļi" - ar šādu tekstu:

", iekļaujot šo pamatlīdzekļu rekonstrukcijas, uzlabošanas vai atjaunošanas izmaksas, kuras mainījušas pamatlīdzekļu ekonomiskos rādītājus. Šeit uzrādāmas arī nomāto pamatlīdzekļu rekonstrukcijas, uzlabošanas vai atjaunošanas izmaksas, kuras mainījušas pamatlīdzekļu ekonomiskos rādītājus.";

2.4. 12.punkta "Pārējie aktīvi otro teikumu un šī punkta 2630.posteni "Pārējie aktīvi" - ar šādu tekstu:

", kā arī nomāto pamatlīdzekļu rekonstrukcijas, uzlabošanas vai atjaunošanas izmaksas, ja pamatlīdzekļu nomas līgumā paredzēta šo izmaksu kompensācija."

Latvijas Bankas prezidents E.Repše

11.01.1996