Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru prezidenta rīkojums Nr.533

Rīgā 2009.gada 14.decembrī

Par D.Falkanes pārcelšanu

Pamatojoties uz Valsts civildienesta likuma 37.panta pirmo, otro un trešo daļu, kā arī ņemot vērā Satiksmes ministrijas norādīto pārcelšanas lietderības pamatojumu, Daigas Falkanes atbilstību Satiksmes ministrijas Iekšējā audita un kvalitātes vadības departamenta direktora amata aprakstā izvirzītajām prasībām, Ekonomikas ministrijas Tūrisma attīstības valsts aģentūras un D.Falkanes piekrišanu pārcelšanai, pārcelt D.Falkani no Ekonomikas ministrijas Tūrisma attīstības valsts aģentūras mārketinga vadītāja amata Satiksmes ministrijas Iekšējā audita un kvalitātes vadības departamenta direktora amatā ar 2009.gada 18.decembri uz nenoteiktu laiku.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

14.12.2009