Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr.840

Rīgā 2009.gada 11.decembrī (prot. Nr.87 44.§)

Par Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas "Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" līdzekļu pārdali 2009.gadā

1. Saskaņā ar likuma "Par valsts budžetu 2009.gadam" 26.pantu pārdalīt Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas 41.08.00 "Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" līdzekļus:

1.1. Satiksmes ministrijai jaunizveidotajai budžeta apakšprogrammai 43.04.00 "Kohēzijas fonda finansētie dzelzceļa attīstības projekti (2007-2013)" Kohēzijas fonda (KF) 2007.-2013.gada plānošanas perioda 3.3.1.2.aktivitātes "TEN-T dzelzceļa posmu rekonstrukcija un attīstība (Austrumu-Rietumu dzelzceļa koridora infrastruktūras attīstība un Rail Baltic)" projekta "Otrā sliežu ceļa būvniecība Skrīveri-Krustpils (Rīga-Krustpils iecirknis)" avansa maksājumam 5 585 513 latu apmērā, tai skaitā Eiropas Savienības finansējumam 5 585 513 latu;

1.2. Vides ministrijai budžeta apakšprogrammai 14.11.00 "Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekti (2007-2013)" Kohēzijas fonda (KF) 2007.-2013.gada plānošanas perioda 3.5.1.1.aktivitātes "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000" projekta "Ūdenssaimniecības attīstība 19 Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, 2.kārta, Carnikava" avansa un starpposma maksājumam 393 741 lata apmērā, tai skaitā Eiropas Savienības finansējumam 355 601 latu un valsts budžeta finansējumam 38 140 latu;

1.3. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai budžeta apakšprogrammai 26.01.00 "Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 2007.-2013.gada finansējums" Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 2007.-2013.gada plānošanas perioda 3.6.1.1.aktivitātes "Nacionālās un reģionālās nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai" 24 projektu avansu maksājumiem 6 556 788 latu apmērā, tai skaitā Eiropas Savienības finansējumam 6 556 788 latus.

2. Finanšu ministram izdot rīkojumu par šā rīkojuma 1.punktā minēto apropriāciju izmaiņām.

Ministru prezidenta vietā - satiksmes ministrs K.Gerhards

Finanšu ministra vietā - labklājības ministrs U.Augulis

11.12.2009