Darbības ar dokumentu

Darbības ar dokumentu
Tiesību akts: spēkā esošs

Latvijas Republikas Centrālās vēlēšanu komisijas rīkojums Nr.5

Rīgā 1997.gada 27.janvārī

Par informācijas sniegšanu Centrālajai vēlēšanu komisijai

Uzdot republikas pilsētu un rajonu vēlēšanu komisijai līdz 1997.gada 3.februārim iesniegt Centrālajai vēlēšanu komisijai šādu informāciju:

1) reģistrēto kandidātu sarakstu skaits,

2) katra nosaukuma kandidātu saraksta kopija par katru pilsētu un pagastu,

3) ikviena deputāta kandidāta aizpildīto ziņu veidlapu kopijas.

Par turpmākajām izmaiņām kandidātu sarakstos rakstiski informēt Centrālo vēlēšanu komisiju.

Priekšsēdētājs A.Kramiņš

Sekretāre Dz.Ceihnere

28.01.1997